ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Έρχονται τα Τέλη Κυκλοφορίας με το μήνα για την άρση ακινησίας χωρίς πέναλτι

Έρχονται τα Τέλη Κυκλοφορίας με το μήνα για την άρση ακινησίας χωρίς πέναλτι
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ INTIME NEWS

Τι προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών προς ψήφιση την ερχόμενη Πέμπτη 14/4.

Οι ιδιοκτήτες που έχουν θέσει τα οχήματά τους σε ακινησία θα έχουν τη δυνατότητα πριν το Πάσχα να κάνουν άρση της ακινησίας πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας με το μήνα, χωρίς πέναλτι, σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε προς ψήφιση το υπουργείο Οικονομικών.

Η τροπολογία περιλαμβάνεται στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 2,6 δισ. ευρώ που εισάγεται για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Πέμπτη 14/4/2022.

Έτσι, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν το Πάσχα αλλά έχουν το όχημά τους σε ακινησία, θα μπορούν να πάρουν πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους και να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας μόνο για τους μήνες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους.

Ειδικότερα, το σχετικό απόσπασμα της τροπολογίας λέει τα εξής:

"Κατ’ εξαίρεση, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης άπαξ, εντός του έτους 2022, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος.

Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται για τους σκοπούς του παρόντος, ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Τα τέλη κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώσεις καταβάλλονται πριν από την άρση της ακινησίας.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως και την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τη φορολογική διοίκηση, ημέρα.

Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους 2022, καταβάλλονται κατ’ εξαίρεση αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.

Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός εξαιτίας του οποίου ήρθη η αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό, με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας οχήματος και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα".

TAGS ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ