Ταυτότητα

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

24 MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
24 MEDIA Α.Ε ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 162-166, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΚ 17671
ΑΦΜ: 099456944 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2103315060 EMAIL: [email protected]
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ DOMAIN NAME sport24.gr : 24 MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Μαρία Γράψα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:

Μαρία Γράψα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Παντελής Βλαχόπουλος