ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τέλη Κυκλοφορίας με το μήνα: Δείτε τη διαδικασία, αναλυτικά παραδείγματα και απαντήσεις σε συχνές απορίες

Τέλη Κυκλοφορίας με το μήνα: Δείτε τη διαδικασία, αναλυτικά παραδείγματα και απαντήσεις σε συχνές απορίες
AUTOMOTO'23

Σε ισχύ είναι από τις 3 Απριλίου 2023 η δυνατότητα πληρωμής τελών κυκλοφορίας με το μήνα μέσω της πλατφόρμας myCar. Δείτε τη διαδικασία βήμα-βήμα, τα πρόστιμα, παραδείγματα και απαντήσεις στις σημαντικότερες απορίες.

Από την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, δίνεται η δυνατότητα για άρση ακινησίας οχημάτων, πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα. Έτσι, όσοι είχαν κάνει ηλεκτρονική ακινησία στο αυτοκίνητό ή τη μοτοσυκλέτα τους για να μην πληρώσουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, μπορούν τώρα να το θέσουν ξανά σε κυκλοφορία με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος.

Αυτό σημαίνει πως για κάθε μήνα που θα τεθεί σε κυκλοφορία το όχημα, θα πρέπει να πληρωθεί το 1/12 (ένα δωδεκατημόριο) των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Για δύο μήνες δηλαδή θα πληρωθούν τα 2/12, για 3 μήνες τα 3/12 για 4 μήνες τα 4/12 και ούτω καθεξής. Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.


Η διαδικασία βήμα βήμα

Η άρση της ακινησίας και η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας με το μήνα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ. Πριν ξεκινήσει κάποιος τη διαδικασία, θα πρέπει να έχει ασφαλίσει το όχημα. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει είναι τα παρακάτω:

  1. Ο ενδιαφερόμενος μπαίνει στο aade.gr/mycar με τους κωδικούς TAXISnet και επιλέγει το όχημα που είναι σε ψηφιακή ακινησία.
  2. Επιλέγει τους μήνες που θέλει να θέσει το όχημα σε κίνηση.
  3. Πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν στους μήνες που θα κινηθεί το όχημα.
  4. Στη συνέχεια γίνεται αυτόματος έλεγχος από την πλατφόρμα εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο.
  5. Τέλος, γίνεται η υποβολή αιτήματος για άρση της ακινησίας.

Ο μήνας που γίνεται η αίτηση λογίζεται ως ολόκληρος μήνας για τον υπολογισμό των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας. Δηλαδή αν η άρση ακινησίας γίνει στις 8 Απριλίου, θα πρέπει να πληρωθεί ολόκληρο το δωδεκατημόριο που αντιστοιχεί στον Απρίλιο.

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα άρσης ακινησίας χορηγείται μόνο μία φορά εντός του έτους ενώ, όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, το όχημα θα πρέπει να τεθεί άμεσα σε ακινησία έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του ή την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα, αλλιώς ισχύουν τσουχτερά πρόστιμα που φτάνουν έως και 30.000 €.

Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.


Παραδείγματα

Α) Έστω ότι θέλουμε στις 10 Απριλίου να θέσουμε σε κυκλοφορία μέχρι τις 31 Αυγούστου ένα όχημα με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 120 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να καταβάλουμε 10 € για κάθε μήνα που θέλουμε να θέσουμε σε κυκλοφορία το όχημα:

120 / 12 = 10 €.

Δεδομένου πως το όχημα θα κινηθεί για 5 μήνες (από τον Απρίλιο που υπολογίζεται ολόκληρος μέχρι και τον Αύγουστο), θα πρέπει να πληρώσουμε 50 ευρώ:

10 x 5 = 50 €.


Β) Έστω ότι θέλουμε στις 26 Ιουνίου να θέσουμε σε κυκλοφορία μέχρι τις 31 Ιουλίου ένα όχημα με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 360 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να καταβάλουμε 30 € για κάθε μήνα που θέλουμε να θέσουμε σε κυκλοφορία το όχημα:

360 / 12 = 30 €.

Δεδομένου πως το όχημα θα κινηθεί για 2 μήνες (από τον Ιούνιο που υπολογίζεται ολόκληρος μέχρι και τον Ιούλιο), θα πρέπει να πληρώσουμε 60 ευρώ:

30 x 2 = 60 €.


Γ) Έστω ότι θέλουμε στις 05 Σεπτεμβρίου να θέσουμε σε κυκλοφορία μέχρι το τέλος του έτους ένα όχημα με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 900 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να καταβάλουμε 75 € για κάθε μήνα που θέλουμε να θέσουμε σε κυκλοφορία το όχημα:

900 / 12 = 75 €.

Δεδομένου πως το όχημα θα κινηθεί για 4 μήνες (από τον Σεπτέμβριο που υπολογίζεται ολόκληρος μέχρι και τον Δεκέμβριο), θα πρέπει να πληρώσουμε 300 ευρώ:

75 x 4 = 300 €.


Βαριά πρόστιμα

Οφείλουμε να θέσουμε άμεσα εκ νέου το όχημα σε ακινησία, την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα ή την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα, εφόσον η τελευταία μέρα είναι αργία. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Επιπλέον, όχημα για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα (π.χ. Τροχαία) και από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την ΑΑΔΕ, πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προαναφερθέντως προστίμου περί μη καταβολής αυτών, και διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο αυτό τριπλασιάζεται, δηλαδή επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με 30.000 ευρώ, και, με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για 3 έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.


Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα

  • Εάν έχω ήδη κάνει άρση ψηφιακής ακινησίας για ορισμένους μήνες, μπορώ να την παρατείνω πληρώνοντας τα ανάλογα τέλη κυκλοφορίας;

Το δικαίωμα προσωρινής άρσης ακινησίας με πληρωμή αναλογικών τελών κυκλοφορίας (ψηφιακής ή εκούσιας στη Δ.Ο.Υ.) χορηγείται μόνο μία φορά εντός του έτους. Εάν επιθυμείτε να κινήσετε το όχημα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ήδη επιλεγμένο, εφόσον έχετε ήδη υποβάλλει την αίτηση άρσης ακινησίας, θα πρέπει να καταβάλλετε το υπολειπόμενο ποσό των ετησίων τελών κυκλοφορίας.

  • Τι κάνω όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχω πληρώσει τα ανάλογα τέλη κυκλοφορίας;

Όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας το όχημα πρέπει να τεθεί άμεσα σε ψηφιακή ακινησία και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα ή την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα, εφόσον η τελευταία μέρα είναι αργία. Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.

  • Eάν πληρώσω αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για 2 μήνες στις 25/6, για ποιους μήνες μπορεί να τεθεί το όχημά μου σε κίνηση;

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα θέλετε για να κάνετε άρση ακινησίας. Επισημαίνεται ότι τμήμα μηνός (ακόμα και μία μέρα) λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Δηλαδή, αν θέσετε το όχημά σας σε κίνηση στις 25/6 για δύο μήνες, έχετε δικαίωμα να το κυκλοφορήσετε το υπόλοιπο του Ιουνίου και ολόκληρο τον Ιούλιο. Εννοείται ότι δεν μπορεί να τεθεί όχημα σε κίνηση την 1/12 για δύο μήνες, αφού υπολείπεται ένας και μόνο μήνας μέχρι το τέλος του έτους.

  • Μπορώ να πουλήσω το όχημά μου το διάστημα στο οποίο έχω κάνει άρση ακινησίας και πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τους μήνες που αναλογούν;

Για να πουληθεί το όχημα, θα πρέπει να πληρώσετε και το υπόλοιπο ποσό των τελών συν τις τυχόν οφειλές προηγούμενων ετών.


Άρση αναγκαστικής ακινησίας

Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους, καταβάλλονται κατ’ εξαίρεση αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους. Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός εξαιτίας του οποίου έγινε άρση της αναγκαστικής ακινησίας, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής. Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό, με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα.

TAGS ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ