ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Περιβαλλοντικό όραμα Suzuki 2050

Το Περιβαλλοντικό όραμα Suzuki 2050

Η ιαπωνική μάρκα με τα 100 χρόνια ιστορίας, βάζει –από την πλευρά της- φρένο στη κλιματική αλλαγή, προστατεύει τους υδάτινους πόρους και εξοικονομεί πόρους.

Ένα φιλόδοξο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλάνο εξήγγειλε η Suzuki, κατασκευάζοντας ταχύτερα και όσο το δυνατόν πιο καθαρά και φιλικά στο περιβάλλον, μικρότερα και ελαφρύτερα οχήματα, χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους,.

Το «Suzuki Environmental Vision 2050», απαντάει στην επιτακτική ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ιαπωνική εταιρεία, έως το 2030 θέλει:

  • 40% μείωση των εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων σε σύγκριση με το 2010,

  • 45% μείωση των εκπομπών CO2 από την επιχειρηματική δραστηριότητα ανά μονάδα πωληθέντων σε σύγκριση με το 2016,

  • μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

  • συμβολή στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε κάθε χώρα / περιοχή προωθώντας την ανάπτυξη καθαρών προϊόντων,

  • μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) από την παραγωγή και τα προϊόντα, εφαρμογή μειωμένης κατανάλωσης νερού και καθαρισμό του απορριφθέντος νερού σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής μέσω του καθορισμού των παραγόντων επικινδυνότητας των περιβαλλόντων υδάτων,

  • επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης αυτοκινήτων σε παγκόσμια κλίμακα, προώθηση της ανακύκλωσης, της ανακατασκευής και της επαναχρησιμοποίησης δευτερευόντων (επαναφορτιζόμενων) μπαταριών που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα, περιορισμό των αποβλήτων στα εργοστάσια παραγωγής και μείωση των πλαστικών υλικών συσκευασίας.

Επίσης, στο μακροπρόθεσμο πλάνο, έως το 2050, θέλει:

  • 90% μείωση των εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων σε σύγκριση με το 2010,

  • 80% μείωση των εκπομπών CO2 από την επιχειρηματική δραστηριότητα ανά μονάδα πωληθέντων σε σύγκριση με το 2016,

  • ελαχιστοποίηση των ρυπογόνων ουσιών που εκπέμπονται από την παραγωγή και τα προϊόντα, χρήση βιώσιμων υδάτινων πόρων, ελαχιστοποιώντας το φορτίο στο υδάτινο περιβάλλον,

  • προώθηση της μείωσης, ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων από την παραγωγική διαδικασία μέσω τεχνολογιών και συστημάτων ανακύκλωσης που αναπτύσσονται στην Ιαπωνία και προορίζονται για παγκόσμια χρήση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ