Οι ρήτρες και τα μπόνους που προβλέπει η πρόταση Βασιλειάδη για τις ΠΑΕ

Δείτε τις ρήτρες και τα μπόνους που προβλέπει για τις ΠΑΕ η πρόταση του υφυπουργού Αθλητισμού, Γιώργου Βασιλειάδη, όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Σκουρής στο news247.gr

Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, μάλιστα, παρότι επιμένει στην πρότασή του για πρωτάθλημα με δώδεκα ομάδες για τη μεθεπόμενη σεζόν (2020-2021), φέρεται έτοιμος να συζητήσει υπό προϋποθέσεις και εφόσον βρεθούν τα επιπλέον χρήματα που απαιτούνται , την πρόταση για δεκατέσσερις ομάδες.

Μεταξύ των προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα μπορούσε να είναι η αποδοχή από τις ΠΑΕ του περιορισμού του αριθμού των δανεικών ποδοσφαιριστών και η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, έστω και σε βάθος δωδεκαετίας.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ (εις βάρος επιμέρους ΠΑΕ) – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018- 2019

 1. Τελεσίδικη καταδίκη ΠΑΕ για επεισόδια τα οποία επιφέρουν τιμωρία «κεκλεισμένων των θυρών»: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 50.000 ευρώ/παράβαση

 2. Επεισόδια που οδηγούν: i) σε παρακώληση, με οποιονδήποτε τρόπο, μετάδοσης αγώνα, ii) τραυματισμό οποιουδήποτε εργάζεται για την τηλεοπτική μετάδοση, iii) παρεμπόδιση δημοσιογράφων από την εκτέλεση του έργου ή iv) απειλή ζημιών ή πρόκληση ζημιών σε εξοπλισμό μεταδότη :ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 75.000 ευρώ/παράβαση

 3. Τελεσίδικη καταδίκη ΠΑΕ για επεισόδια που οδηγούν σε μη διεξαγωγή ή διακοπή αγώνα: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ:100.00 ευρώ/ παράβαση

 4. Δυσμενείς/ Δυσφημιστικές/ Απαξιωτικές Δηλώσεις αξιωματούχων/εκπροσώπων ΠΑΕ ή συνδεδεμένων προσώπων (σύμφωνα με τους ορισμούς του ΚΑΠ ή οποιουδήποτε άλλου εφαρμοστέου Κανονισμού) κατά του πρωταθλήματος, SL, ΕΠΟ, οργάνων ποδοσφαίρου κλπ. :ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 50.000 ευρώ/παράβαση

 5. Δυσμενείς/ Δυσφημιστικές/ Απαξιωτικές Δηλώσεις αξιωματούχων/εκπροσώπων ΠΑΕ ή συνδεδεμένων προσώπων κατά του τηλεοπτικού μεταδότη, της Διοίκησης, στελεχών, συνεργατών αυτού κλπ.: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 30.000 ευρώ/ παράβαση

 6. Έλεγχος ανά τρίμηνο, από Τρίτη ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία της οικονομικής κατάστασης/ «υγείας» κάθε ΠΑΕ, με θεσμοθετημένα κριτήρια (π.χ. έλεγχος λόγου ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια, λόγου κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθαρή θέση εταιρείας κλπ.): ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: Σε περίπτωση επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης/ Μη τήρησης των συμφωνημένων δεικτών, αφαίρεση 3% της συνολικής αμοιβής

 7. Έγκαιρη εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεων κάθε σεζόν προς ποδοσφαιριστές/προπονητές/μέλη ομάδας, καθώς και των φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεώσεων προς ασφαλιστικούς φορείς –θα κρίνεται βάσει των reports της παραπάνω ελεγκτικής εταιρείας & φορολογικής/ασφαλιστικής ενημερότητας: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ:Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη έγκαιρης εξόφλησης-ποινική ρήτρα ίση με το μη εγκαίρως εξοφληθέν ποσό

 8. Επιδιόρθωση τεχνικών ελλείψεων σταδίων/βελτίωση εγκαταστάσεων βάσει υποδείξεων μεταδότη κλπ.: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 20.000 ευρώ/ παράβαση

 9. Καταδίκη (έστω και σε πρωτοβάθμιο πειθαρχικό επίπεδο) για χειραγώγηση αγώνα, δωροδοκία ή διαφθορά: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 300.000 ευρώ/ παράβαση

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020 και εφεξής: SUPERLEAGUE 1

 1. Τελεσίδικη Καταδίκη ΠΑΕ για επεισόδια τα οποία επιφέρουν τιμωρία «κεκλεισμένων των θυρών»: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 50.000 ευρώ/παράβαση

 2. Επεισόδια που οδηγούν: i)σε παρακώλυση, με οποιονδήποτε τρόπο, μετάδοσης αγώνα, ii) τραυματισμό οποιουδήποτε εργάζεται για την τηλεοπτική μετάδοση, iii) παρεμπόδιση δημοσιογράφων από την εκτέλεση του έργου τους ή iv) απειλή ζημιών ή πρόκληση ζημιών σε εξοπλισμό μεταδότη: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 75.000 ευρώ/παράβαση

 3. Τελεσίδικη καταδίκη ΠΑΕ για επεισόδια που οδηγούν σε μη διεξαγωγή ή διακοπή αγώνα: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 100.000 ευρώ/παράβαση

 4. Δυσμενείς/ Δυσφημιστικές/ Απαξιωτικές Δηλώσεις αξιωματούχων/εκπροσώπων ΠΑΕ ή συνδεδεμένων προσώπων (σύμφωνα με τους ορισμούς του ΚΑΠ ή οποιουδήποτε άλλου εφαρμοστέου Κανονισμού) κατά του πρωταθλήματος, SL,ΕΠΟ, οργάνων ποδοσφαίρου κλπ. : ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 50.000 ευρώ/παράβαση

 5. Δυσμενείς/ Δυσφημιστικές/ Απαξιωτικές Δηλώσεις αξιωματούχων/εκπροσώπων ΠΑΕ ή συνδεδεμένων προσώπων κατά του τηλεοπτικού μεταδότη, της Διοίκησης, στελεχών, συνεργατών αυτού κλπ.: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 30.000 ευρώ/παράβαση

 6. Έλεγχος ανά τρίμηνο, από τρίτη ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία της οικονομικής κατάστασης/ «υγείας» κάθε ΠΑΕ, με θεσμοθετημένα κριτήρια (π.χ. έλεγχος λόγου ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια, λόγου κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθαρή θέση εταιρείας κλπ):ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: Σε περίπτωση επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης/Μη τήρησης των συμφωνημένων δεικτών, αφαίρεση 3% της συνολικής αμοιβής

 7. Έγκαιρη εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεων κάθε σεζόν προς ποδοσφαιριστές/ προπονητές/μέλη ομάδας, καθώς και των φορολογικών υποχρεώσεων προς ασφαλιστικούς φορείς –θα κρίνεται βάσει των reports της παραπάνω ελεγκτικής εταιρείας & φορολογικής/ασφαλιστικής ενημερότητας :ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη έγκαιρης εξόφλησης –ποινική ρήτρα ίση με το μη εγκαίρως εξοφληθέν ποσό

 8. Επιδιόρθωση τεχνικών ελλείψεων σταδίων/βελτίωση εγκαταστάσεων βάσει υποδείξεων μεταδότη κλπ.: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 20.000 ευρώ/παράβαση

 9. Καταδίκη (έστω και σε πρωτοβάθμιο πειθαρχικό επίπεδο) για χειραγώγηση αγώνα, δωροδοκία ή διαφθορά: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 300.000 ευρώ/παράβαση

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020 και εφεξής : SUPERLEAGUE2

 1. Τελεσίδικη καταδίκη ΠΑΕ για επεισόδια τα οποία επιφέρουν τιμωρία «κεκλεισμένων των θυρών»: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 25.000 ευρώ/παράβαση

 2. Επεισόδια που οδηγούν: i) σε παρακώλυση, με οποιονδήποτε τρόπο, μετάδοσης αγώνα, ii) τραυματισμό οποιουδήποτε εργάζεται για την τηλεοπτική μετάδοση, iii)παρεμπόδιση δημοσιογράφων από την εκτέλεση του έργου τους ή iv)απειλή ζημιών ή πρόκληση ζημιών σε εξοπλισμό μεταδότη: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 40.000 ευρώ/παράβαση

 3. Τελεσίδικη καταδίκη ΠΑΕ για επεισόδια που οδηγούν σε μη διεξαγωγή ή διακοπή αγώνα: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 50.000 ευρώ/παράβαση

 4. Δυσμενείς/ Δυσφημιστικές/ Απαξιωτικές Δηλώσεις αξιωματούχων/εκπροσώπων ΠΑΕ ή συνδεδεμένων προσώπων (σύμφωνα με τους ορισμούς του ΚΑΠ ή οποιουδήποτε άλλου εφαρμοστέου Κανονισμού) κατά του πρωταθλήματος, SL, ΕΠΟ, οργάνων ποδοσφαίρου κλπ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 25.000 ευρώ/παράβαση

 5. Δυσμενείς/ Δυσφημιστικές/Απαξιωτικές Δηλώσεις αξιωματούχων/εκπροσώπων ΠΑΕ ή συνδεδεμένων προσώπων κατά του τηλεοπτικού μεταδότη, της Διοίκησης, στελεχών, συνεργατών αυτού κλπ.: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 15.000 ευρώ/παράβαση

 6. Έλεγχος ανά τρίμηνο, από Τρίτη ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία της οικονομικής κατάστασης/ «υγείας» κάθε ΠΑΕ, με θεσμοθετημένα κριτήρια (π.χ. έλεγχος λόγου ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια, λόγου κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθαρή θέση εταιρείας κλπ): ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: Σε περίπτωση επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης/ Μη τήρησης των συμφωνημένων δεικτών, αφαίρεση 3% της συνολικής αμοιβής

 7. Έγκαιρη εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεων κάθε σεζόν προς ποδοσφαιριστές/ προπονητές/ μέλη ομάδας, καθώς και των φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεώσεων προς ασφαλιστικούς φορείς –θα κρίνεται βάσει των reports της παραπάνω ελεγκτικής εταιρείας & φορολογικής/ασφαλιστικής ενημερότητας: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη έγκαιρης εξόφλησης –ποινική ρήτρα ίση με το μη εγκαίρως εξοφληθέν ποσό

 8. Επιδιόρθωση τεχνικών ελλείψεων σταδίων/ βελτίωση εγκαταστάσεων βάσει υποδείξεων μεταδότη κλπ.: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 10.000 ευρώ/παράβαση

 9. Καταδίκη (έστω και σε πρωτοβάθμιο πειθαρχικό επίπεδο) για χειραγώγηση αγώνα, δωροδοκία ή διαφθορά: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 300.000 ευρώ/παράβαση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΠΟΝΟΥΣ (υπέρ κάθε επιμέρους ΠΑΕ) 2018-2019

 1. Αύξηση συνολικού αριθμού εισιτηρίων κατά 30% στο γήπεδο, που χρησιμοποιείται ως έδρα της κάθε ΠΑΕ, συγκριτικά με τη σεζόν αναφοράς 2017-18: ΟΦΕΛΟΣ: συνολικό ποσό αύξησης της Αμοιβής, που θα μοιραστούν ισομερώς όλες οι ΠΑΕ, οι οποίες θα πετύχουν αυτό το κριτήριο: Μικτό ποσό 200.000 ευρώ

 2. Σε περίπτωση που στη διάρκεια μιας αγωνιστικής περιόδου μια ΠΑΕ χρησιμοποιήσει περισσότερους από 6 Έλληνες παίκτες κάτω των 20 ετών και οι εν λόγω παίκτες αγωνιστούν αθροιστικά σε τουλάχιστον 30% του συνολικού αγωνιστικού χρόνου των αγώνων της ΠΑΕ

 3. Για τις ομάδες, που θα καταταγούν στις θέσεις 6 έως και 10 της τελικής κατάταξης του πρωταθλήματος θα υπάρχει προσαύξηση της αμοιβής, που λαμβάνουν, ανάλογα με τους βαθμούς που συγκεντρώνει η κάθε μία από τις εν λόγω ομάδες.

Photo credits: Eurokinissi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Βασιλειάδης: "Μια φορά να σας ακούσω να πείτε τη λέξη παράγκα"

 
SHARE

24MEDIA NETWORK

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

HIGHLIGHTS