ΣΤΗΛΕΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LIDL

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LIDL

Διαβάστε τους όρους & προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό olagiatokalathi.gr.

1.Στοιχεία Διοργανώτριας εταιρίας.

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία 24 MEDIA (εφεξής Διοργανώτρια) σε συνεργασία με την Newtons Διαφημιστική.

2.Ονομασία, Περιγραφή, Διάρκεια και Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Ο διαγωνισμός «ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ» έχει διάρκεια από την στιγμή της ανακοίνωσής του, την Τρίτη 22 Αυγούστου 2017, μέχρι την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν στην σχετική φόρμα τα εξής στοιχεία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, E-MAIL & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΈΝΝΗΣΗΣ. Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό γίνονται με μια απλή απάντηση στη σχετική ερώτηση και τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων στη φόρμα του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε καθημερινή βάση (για 4 συνεχόμενες εβδομάδες) και οι κληρώσεις για τους 10 νικητές της κάθε ερώτησης θα πραγματοποιούνται τρεις μέρες μετά την ανάρτηση της ερώτησης. Συνολικά θα αναρτηθούν 10 ερωτήσεις, και κάθε ερώτηση θα αναδείξει 10 νικητές. Οι νικητές συνολικά θα είναι 100 (εκατό).

3.Τα Δώρα

Τα δώρα του διαγωνισμού παρέχει η εταιρία Lidl και είναι 5 συσκευασίες μπύρας (24 τεμάχια η συσκευασία) και οι νικητές συνολικά είναι 100 (εκατό).

4.Διαδικασία Συμμετοχής

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα απεριόριστων συμμετοχών στην κλήρωση για το δώρο ανά ερώτηση.

5.Ενημέρωση Νικητών Διαγωνισμού

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο www.olagiatokalathi.gr ενώ επιπλέον η Διοργανώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει ηλεκτρονικά τους νικητές επικοινωνώντας στο emaill που έχουν δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας τους. Κάθε τυχερός θα πρέπει να έχει αποδεχθεί το Δώρο του, απαντώντας στο email μέχρι τις 30/09/2017. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης των νικητών για παραλαβή των Δώρων τους εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Η παραλαβή των Δώρων από τους νικητές θα γίνεται από τα καταστήματα της εταιρίας LIDL σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. Όσον αφορά στην απόδοση των Δώρων προς τους νικητές οι οποίοι διαμένουν σε σημεία που δεν λειτουργούν καταστήματα LIDL, αυτή θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με εκπροσώπους της Διοργανώτριας.

6.Δικαίωμα Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

7.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία της Διοργανώτριας, οι συγγενείς τους (Α΄ και Β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι αυτών.

8.Παράδοση Δώρων

Η ενημέρωση των Συμμετεχόντων για τις διαδικασίες παραλαβής του κάθε Δώρου θα γίνει με προσωπική επικοινωνία και η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτές τις διαδικασίες και παροχές προς τους Συμμετέχοντες, διασφαλίζοντας την σχετική ενημέρωση αυτών. Οι δικαιούχοι θα πρέπει επίσης να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή με φαξ ή με e-mail αντίγραφο της σχετικής ταυτότητας ή διαβατηρίου στη «Διοργανώτρια», όταν ζητηθεί, καθώς και ό,τι χρειαστεί για να επικυρωθεί η ταυτοπροσωπία και να γίνει ομαλά η απόδοση των Δώρων. Η «Διοργανώτρια» θα φροντίσει για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ομαλή μεταβίβαση των Δώρων και δεν φέρει ευθύνη για όποια αδυναμία των νικητών που ενδεχομένως παρουσιαστεί, με συνέπεια να καταστεί αδύνατη η παράδοση και η μεταβίβαση των δώρων. Τα Δώρα δεν εξαργυρώνονται, ούτε είναι δυνατή η χρήση τους σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης. Όλα τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

9.Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε καθημερινή βάση και οι κληρώσεις για τους 10 νικητές ανά ερώτηση θα πραγματοποιούνται τρεις μέρες μετά την ανάρτηση της ερώτησης. Τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.olagiatokalathi.gr. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο κάθε νικητής είναι εσφαλμένα ή δεν είναι σωστή η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του νικητή και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί ο νικητής για το Δώρο εγκαίρως.

10.Αποδοχή των Δώρων.

Τα Δώρα θα παραδίδονται μετά από ταυτοποίηση του προσώπου των νικητών και με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ. Οι νικητές πρέπει να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον τους για την αποδοχή του Δώρου τους προς τη Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω. Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση κάποιου εκ των νικητών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο εν λόγω νικητής θα απολέσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του.

11.Ευθύνη Συμμετέχοντα

Ο κάθε Συμμετέχων στον «Διαγωνισμό» εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια. Επιπλέον, δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η «Διοργανώτρια» δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης. Επίσης ορίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών κάτοχοι αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, που υποχρεούνται να επιδείξουν προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία για την παραλαβή και αξιοποίηση των δώρων.

12.Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης των νικητών για παραλαβή των Δώρων τους εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

13.Προβολή - Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό, όπως π.χ. της κλήρωσης, της απονομής των Δώρων, κλπ. Προς τον σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση της εικόνας τους, καθώς και ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων των ονομάτων τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες τους, Videos κ.λπ. για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του Δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των Συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές-προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας.

14.Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα Δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο δικτυακό ιστότοπο www.olagiatokalathi.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

15.Αποδοχή των όρων. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία.

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στη Διοργανώτρια, στο e-mail της [email protected].

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ