Ο Κύργιος παρακολουθεί το παιχνίδι στο διπλανό κορτ