ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει η μείωση της φορολογίας στο 22%: Τι γλιτώνουν ΠΑΕ και ΚΑΕ

Τι σημαίνει η μείωση της φορολογίας στο 22%: Τι γλιτώνουν ΠΑΕ και ΚΑΕ

Το Sport24.gr εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τη μείωση του συντελεστή φορολογίας στο 22% και λύνει με παραδείγματα όλες τις απορίες σχετικά με το τι αλλάζει.

Τι γλιτώνουν οι ομάδες με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή; Έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος που προβλέπει φόρο της τάξης του 22%; Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς; Τα ερωτήματα που μόλις διαβάσατε και κάποια άλλα ενδεχομένως, έχουν περάσει από το μυαλό των περισσότερων, ακούγοντας την είδηση της μείωσης του φορολογικού συντελεστή. Το Sport24.gr έψαξε κι έχει όλες τις απαντήσεις απολύτως κατανοητά και με συγκεκριμένα παραδείγματα.

Ζητήσαμε τη βοήθεια του φοροτεχνικού Θεόδωρου Μαλτζή της εταιρείας "Μαλτζής Φορολογιστική" και λύσαμε όλες τις πιθανές απορίες στις γραμμές που ακολουθούν, με τη απαραίτητη διευκρίνηση ότι η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή αφορά αποκλειστικά τις αμοιβές των επαγγελματιών αθλητών κι όχι το ποσό της εφορίας που προβλέπεται σε αγορά ή πώληση (μεταγραφή). Αναλυτικά:

1. Τι έχει αλλάξει με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή σε ΠΑΕ και ΚΑΕ;

Με τις προηγούμενες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας οι αμοιβές των αθλητών φορολογούνταν με την ίδια κλίμακα φορολογίας όπως και οι υπόλοιποι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Η κλίμακα φορολογίας που ισχύει σήμερα για τους φορολογουμένους όλων των κατηγοριών (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι) είναι η ακόλουθη:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα)

Φορολογικός συντελεστής (%)

Ποσό φόρου κλιμακίου

Συνολικό ποσό φόρου

0-10.000

9%

900

900

10.001-20.000

22%

2.200

3.100

20.001-30.000

28%

2.800

5.900

30.001-40.000

36%

3.600

9.500

40.001 -

44%Στα παραπάνω ποσά φόρου υπάρχουν κάποιες μειώσεις φόρου ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα που έχει ο κάθε φορολογούμενος.

Με τις νέες διατάξεις του Ν. 4646/2019 η μεγάλη αλλαγή που πραγματοποιήθηκε αφορά το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβομένων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση αυτή, το εισόδημα τους φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 22% και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, από το έως 45% που ίσχυε μέχρι το τέλος του 2019.

2. Μπορούμε να αναφέρουμε κάποιο παράδειγμα με συγκεκριμένα ποσά πριν και μετά την αλλαγή του συντελεστή;

Η ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες διατυπώνεται ξεκάθαρα στα ακόλουθα παραδείγματα:

Συμβόλαιο αθλητή με καθαρές απολαβές ύψους 1.000.000 ευρώ αντιστοιχούσε σε συνολικό κόστος για την εταιρεία ύψους 2.180.000 ευρώ περίπου με το παλαιό τρόπο φορολόγησης, ενώ με το νέο τρόπο φορολόγησης αντιστοιχεί σε κόστος 1.500.000 ευρώ περίπου, με εξοικονόμηση 680.000 ευρώ.

Συμβόλαιο αθλητή με καθαρές απολαβές ύψους 500.000 ευρώ αντιστοιχούσε σε συνολικό κόστος για την εταιρεία ύψους 1.097.000 ευρώ περίπου με το παλαιό τρόπο φορολόγησης, ενώ με το νέο τρόπο φορολόγησης αντιστοιχεί σε κόστος 766.000 ευρώ περίπου, με εξοικονόμηση 331.000 ευρώ.

3. Ο νέος νόμος έχει τεθεί σε ισχύ;

Η διάταξη της αυτοτελούς φορολόγησης των αθλητών ισχύει για εισοδήματα που αποκτούν οι αθλητές από 1.1.2020 και μετά.

4. Έχει αναδρομική ισχύ; Δηλαδή οι ομάδες έχουν δυνατότητα να αλλάξουν τα υπάρχοντα συμβόλαια με νέα που θα προβλέπουν μειωμένη φορολογία;

Ο τρόπος φορολόγησης δεν απασχολεί τους αθλητές που έχουν υπογράψει συμβόλαιο ήδη, μια και στο συμβόλαιο περιγράφονται οι αμοιβές που θα καταβληθούν στον κάθε αθλητή σε καθαρά ποσά. Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος που αναλογεί στις αμοιβές τους πληρώνεται από την κάθε αθλητική εταιρεία (ΠΑΕ ή ΚΑΕ).

Οι αθλητικές εταιρείες λοιπόν δεν έχουν λόγο να αλλάξουν τα συμβόλαια αυτά, απλώς αποδίδουν τους φόρους που αντιστοιχούν στις αμοιβές των συμβολαίων με τη νέα μειωμένη φορολογία.

Στην περίπτωση που το εισόδημα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου (καθαρό), ο φόρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή του ποσού σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

5. Πότε καταβάλλεται ο συγκεκριμένος φόρος;

Για τα ποσά τα οποία εισπράττουν οι αμειβόμενοι αθλητές εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους, από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβομένων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, ο συντελεστής παρακράτησης ορίζεται σε 22%, εφόσον τα ποσά που εισπράττονται υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση που το εισόδημα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, ο φόρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή του ποσού σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.

6. Υπάρχει κάτι στο νέο νομοσχέδιο που πρέπει να τονιστεί; Κάποιο παράθυρο, προϋπόθεση ή οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει το καθεστώς;

Μετά την ψήφιση των φορολογικών και ασφαλιστικών νομοθετημάτων ακολουθεί πάντα η έκδοση των διευκρινιστικών εγκυκλίων που επεξηγούν τον τρόπο εφαρμογής της κάθε διάταξης. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η συγκεκριμένη διάταξη που θα περιγράφει ακριβώς τον τρόπο εφαρμογής του νέου τρόπου φορολόγησης με πλούσια παραδείγματα.

Σύμφωνα με όλα όσα διαβάσατε, παρέχεται πλέον η δυνατότητα σε ΠΑΕ και ΚΑΕ προκειμένου να κάνουν ακόμη καλύτερες κινήσεις ανάλογα με το διαθέσιμο μπάτζετ.

TAGS ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ