ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Τα επόμενα βήματα για το "Athens Alive"

Τα επόμενα βήματα για το "Athens Alive"

Το επόμενο βήμα είναι η σύσταση νομιμοπαρασκευαστικής επιτροπής, που θα αναλάβει να διερευνήσει την αλλαγή της νομοθεσίας για το ΟΑΚΑ.

Η Κυβέρνηση, με την πρώτη επίσημη τοποθέτηση της, επιβεβαιώνει ότι έχει τη διάθεση να συνεργαστεί με την κοινοπραξία του "Athens Alive" και να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο για την αξιοποίηση του ΟΑΚΑ.

Αυτό που έχει μεγάλη σημασία στην αναφορά της είναι ο τρόπος που θα το πραγματοποιήσει...

Η κυβερνητική θέση αναφέρει ότι θα εκπονηθεί "Ειδικό Χωρικό Σχέδιο", προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα μεταβολών στο νομικό πλαίσιο που διέπει την περιοχή. Όμως, τι είναι το "Ειδικό Χωρικό Σχέδιο";

"Για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας είτε για να αντιμετωπισθούν κρίσιμα προβλήματα χρήσεων γης καταρτίζονται Ειδικά Χωρικά Σχέδια (Ε.Χ.Σ).

Τα Ε.Χ.Σ αποτελούν σύνολα κειμένων και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται χρήσεις γης, γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται ώστε να καταστούν οι εν λόγω περιοχές κατάλληλες είτε για την οργανωμένη ανάπτυξη παραγωγικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είτε για την πραγματοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας", είναι η περιγραφή για το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο και ανταποκρίνεται απόλυτα στον σχεδιασμό του "Athens Alive".

Στην προκειμένη περίπτωση, η διαδικασία για το ΕΧΣ θα κινηθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ο οποίος θα καθορίσει τις προδιαγραφές και θα συστήσει τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα αναλάβει τις προπαρασκευές.

Σε αυτή, θα μετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου, εκπρόσωπος της κοινοπραξίας για το "Athens Alive" και αντιπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η επιτροπή θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ και το πόρισμα της πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού της Αθήνας.

Από την ήμερα που θα αρχίσει τις εργασίες της, η επιτροπή θα χρειαστεί από 4 έως 6 μήνες για να παραδώσει τη μελέτη της.

Εφόσον το έργο της Επιτροπής κριθεί ικανοποιητικό από το υπουργείο ΠΕΚΑ και την κοινοπραξία του "Athens Alive", τότε θα ακολουθήσει η νομοθετική διαδικασία...

TAGS ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ