ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κύπελλο 2020-2021: Από τους "16" Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Κύπελλο 2020-2021: Από τους "16" Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα εκκινήσουν στο φετινό Κύπελλο από τη φάση των "16". Δείτε την προκήρυξη της διοργάνωσης για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

Γνωστοποιήθηκε η προκήρυξη της φετινής διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα ξεκινήσουν από τη φάση των "16". Οι ομάδες σε αυτό το στάδιο του θεσμού θα κατανεμηθούν σε δυο γκρουπ δυναμικότητας σύμφωνα με την βαθμολογική τους κατάταξη στη περίοδο 2019-2020. Θα διεξαχθεί κλήρωση έδρας, οι αγώνες θα είναι διπλοί και ασφαλώς θα προκριθούν οκτώ ομάδες.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

1η φάση

Θα λάβουν μέρος οι πενήντα τρεις (53) Κυπελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ. Μετά από κλήρωση θα προκριθεί μία (1) Ομάδα άνευ αγώνα στην επόμενη Φάση και οι υπόλοιπες πενήντα δύο (52) αφού κατανεμηθούν σε έξι (6) ζώνες με γεωγραφικά κριτήρια θα δημιουργήσουν είκοσι έξι (26) ζευγάρια, από τα οποία μετά από μονούς αγώνες αποκλεισμού θα προκύψουν είκοσι έξι (26) νικήτριες Ομάδες, οι οποίες μαζί με την μία (1) Oμάδα που θα προκριθεί άνευ αγώνα θα συμμετάσχει στην επόμενη Φάση. Συνεπώς το σύνολο των ομάδων που θα προκριθούν για την 2η Φάση θα είναι είκοσι επτά (27)

Στη διαδικασία της κλήρωσης θα τοποθετηθούν οι Ομάδες σε έξι (6) κληρωτίδες βάσει γεωγραφικών κριτηρίων. Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη. Σύνολο αγώνων: 26

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία θα τροποποιηθεί αναλόγως με τον αριθμό των δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων. Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι)

2 η φάση

Θα συμμετέχουν οι είκοσι έξι (26) νικήτριες ομάδες από την 1η Φάση και η μια(1) ομάδα που προκρίθηκε άνευ αγώνα .Σύνολο είκοσι επτά (27) ομάδες. Μετά από κλήρωση θα προκριθεί στην επόμενη φάση άνευ αγώνα μια (1) ομάδα

Οι είκοσι έξι (26) ομάδες θα κατανεμηθούν σε 4 ζώνες με γεωγραφικά κριτήρια. Θα σχηματιστούν δέκα τρία (13) ζευγάρια, και θα προκύψουν δέκα τρεις (13) νικήτριες ομάδες μετά από μονούς αγώνες οι οποίες μαζί με την μια (1) ομάδα άνευ αγώνα θα προκριθούν στην επόμενη Φάση. Συνολικά θα προκριθούν δέκα τέσσερεις (14) ομάδες. Στη διαδικασία της κλήρωσης θα τοποθετηθούν οι Ομάδες σε τέσσερεις (4) κληρωτίδες όπως διαχωρίστηκαν βάσει γεωγραφικών κριτηρίων.

Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη. Σύνολο αγωνων:13

Η Ομάδα που θα προκριθεί άνευ αγώνα από την 1η Φάση, θα μπει στην κληρωτίδα και δεν μπορεί να προκριθεί άνευ αγώνα και στην 2η Φάση. Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι)

3η φάση

Θα συμμετέχουν οι δέκα τρεις (13) νικήτριες ομάδες της 2ης Φάσης και η μια (1) ομάδα άνευ αγώνα Σύνολο ομάδων δέκα τέσσερις (14). Συμμετέχουν και οι δέκα εννέα (19) ομάδες της Football League. Σύνολο ομάδων τριάντα τρεις (33). Σχηματίζονται δύο (2) γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο (1ο) γκρουπ δυναμικότητας, αποτελείται από τις δέκα τέσσερις (14) ερασιτεχνικές ομάδες που προκρίθηκαν από την 2η Φάση και το δεύτερο (2ο) γκρουπ δυναμικότητας αποτελείται

από τις δέκα εννέα (19) ομάδες της Football league. Μετά από κλήρωση δημιουργούνται δέκα τέσσερα (14) ζευγάρια. Προκρίνονται 14 ομάδες

Από το 2ο γκρουπ δυναμικότητος παραμένουν πέντε (5) ομάδες και διεξάγεται εκ νέου κλήρωση από την οποία προκύπτουν δύο (2) ζευγάρια. Προκρίνονται 2 ομάδες Η μία (1) που παραμένει μετά την κλήρωση προκρίνεται στην επόμενη Φάση άνευ αγώνα. Προκρίνεται 1 ομάδα. Συνολικά θα προκριθούν δέκα επτά (17) ομάδες. Οι αγώνες είναι μονοί και διεξάγονται στις έδρες των αδυνάτων (1ο γκρουπ). Οι δύο (2) αγώνες μεταξύ των τεσσάρων (4) ομάδων της Football League θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που κληρώθηκαν πρώτες Σύνολο αγώνων :16

Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι)

4 η φάση

Συμμετέχουν οι δέκα επτά (17) ομάδες που προκρίθηκαν από την 3η Φάση και οι δώδεκα (12) ομάδες της Super League2. Σύνολο ομάδων είκοσι εννέα (29). Σχηματίζονται δυο γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο (1ο) γκρουπ δυναμικότητας, αποτελείται από τις δέκα επτά (17) ομάδες που προκρίθηκαν από την 3η Φάση και το δεύτερο (2ο) γκρουπ δυναμικότητας, από τις δώδεκα (12) ομάδες της Super League2. Μετά από κλήρωση δημιουργούνται δώδεκα (12) ζευγάρια. Οι αγώνες είναι μονοί και διεξάγονται στις έδρες των αδυνάτων (1ο γκρουπ). Προκρίνονται 12 ομάδες

Μετά την διαδικασία κλήρωσης παραμένουν στην κληρωτίδα πέντε (5) ομάδες και διεξάγεται εκ νέου κλήρωση από την οποία προκύπτουν δύο (2) ζευγάρια Οι δύο αγώνες μεταξύ των τεσσάρων (4) ομάδων που προέκυψαν από την δεύτερη κλήρωση θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που κληρώθηκαν πρώτες Προκρίνονται 2 ομάδες

Η μια (1) ομάδα που παραμένει στην κληρωτίδα προκρίνεται στην επόμενη Φάση άνευ αγώνα. Προκρίνεται 1 ομάδα Συνολικά θα προκριθούν δέκα πέντε (15) ομάδες. Σύνολο αγώνων :14

Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι)

5η φάση

Συμμετέχουν οι δέκα τέσσερις (14) νικήτριες ομάδες της 4ης ΦΑΣΗΣ, η (1) μια ομάδα που προκρίθηκε άνευ αγώνα και οι έντεκα (11) ομάδες της Super League Interwetten ( εξαιρούνται οι ομάδες ΑΕΚ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- ΠΑΟΚ ). Σχηματίζονται δυο γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο (1ο) γκρουπ, αποτελείται από τις δέκα πέντε (15) ομάδες που προκρίθηκαν από την 4η Φάση και το δεύτερο (2ο) γκρουπ, αποτελείται από τις έντεκα (11) του πρωταθλήματος Super League Interwetten. Οι αγώνες είναι μονοί και διεξάγονται στις έδρες των αδυνάτων (1ογκρουπ). Προκρίνονται 11 ομάδες Οι τέσσερεις (4) ομάδες που θα παραμείνουν στην κληρωτίδα αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κλήρωσης θα αγωνισθούν μεταξύ τους, με γηπεδούχο ομάδα την ομάδα που κληρώθηκε πρώτη. Προκρίνονται 2 ομάδες Συνολικά θα προκριθούν δέκα τρεις (13) ομάδες. Σύνολο αγώνων: 13

Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι)

6η φάση

Συμμετέχουν οι δέκα τρεις (13) ομάδες που προκρίθηκαν από την 5η ΦΑΣΗ και οι τρεις (3) ομάδες του πρωταθλήματος Super League Interwetten (ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ –ΠΑΟΚ ). Θα κατανεμηθούν σε δυο γκρουπ δυναμικότητας σύμφωνα με την βαθμολογική τους κατάταξη στη περίοδο 2019-2020 Θα διεξαχθεί κλήρωση έδρας. Οι αγώνες θα είναι διπλοί Θα προκριθούν οκτώ (8) ομάδες . Σύνολο αγώνων :16

7η φάση (προημιτελική)

Συμμετέχουν οι οκτώ (8) ομάδες που προκρίθηκαν από την 6η ΦΑΣΗ. Σχηματίζονται μετά από κλήρωση τέσσερα (4) ζευγάρια και προκρίνονται 4 ομάδες. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες είναι διπλοί. Σύνολο αγώνων: 8

8η φάση (ημιτελική)

Συμμετέχουν οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν από την 7η ΦΑΣΗ. Σχηματίζονται μετά από κλήρωση δύο (2) ζευγάρια και προκρίνονται 2 ομάδες. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες είναι διπλοί.

Σύνολο αγώνων: 4 Οι δύο (2) νικήτριες ομάδες προκρίνονται στον Τελικό . Στην 6η, 7η και 8η φάση που οι αγώνες είναι διπλοί, για την ανάδειξη του νικητή (υπέρ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και στην περίπτωση που υπάρξουν δύο (2) όμοια

αποτελέσματα, στον 2ο αγώνα ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι δεν αναδειχθεί ο νικητής, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

Άρθρο 5 : Τελικός Αγώνας Κυπέλλου

Η ημερομηνία διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα ορίζεται η 22/05/2021.

Ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο O.A.K.A

TAGS ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΕΚ ΠΑΟΚ SUPER LEAGUE 2 Γ' ΕΘΝΙΚΗ FOOTBALL LEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΡΗΣ ΒΟΛΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΟΦΗ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΑΕΛ ΛΑΜΙΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ