ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απόρρητο έγγραφο για το ΠΑΟ - Ερ. Αστέρας

Απόρρητο έγγραφο για το ΠΑΟ - Ερ. Αστέρας

Ενα απόρρητο έγγραφο, που συντάχθηκε το 1971, από το Αρχηγείο Στρατού, φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα "Εθνος".

Σύμφωνα με αυτό, η Κυβέρνηση της Χούντας διέδιδε ότι η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα, στον επαναληπτικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, "εξηγοράσθη αντί 3 εκατ. δραχμών".

Στη σελίδα 5 του 16σελιδου "Μηνιαίον δελτίο Ψυχολογικών Επιχειρήσεων - Διαφωτίσεως", υπό τον τίτλο "Ψίθυροι - Διαδόσεις - Φήμαι", αναφέρεται:

«Διεδόθησαν τα κατωτέρω:

α. Υφίστανται τάσεις υποτιμήσεως της δραχμής συνεπεία της κρίσεως του δολλαρίου.

β. Η νίκη του ΠΑΟ επί του Ερυθρού Αστέρος εξηγοράσθη αντί 3 εκατ. δραχμών.

γ. Ο ευμενώς προς την Εθν. Κυβέρνησιν συμπεριφερόμενος Ελληνικός και ξένος Τύπος χρηματοδοτείται υπό ταύτης.

δ. Υφίσταται διάστασις μεταξύ του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Συντονισμού και των Γεν. Γραμματέων των Υπουργείων.

ε. Επίκειται η πτώσις ή ο ανασχηματισμός της Κυβερνήσεως (εντός του μηνός Ιουνίου). Εις την νέαν Κυβέρνησιν θα περιληφθούν και τέως πολιτικοί.

ζ. Η Τράπεζα δεν χορηγεί εξοφλητικάς αποδείξεις προς τους αγρότας διά τα χρέη, τα οποία εχάρισεν η Κυβέρνησις.

η. Οι ανώτατοι Αξ/κοί του Ναυτικού δεν διάκεινται ευμενώς προς την Επανάστασιν.

θ. Μεταξύ του Προέδρου της Κυβερνήσεως και των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου υπήρξε διαφωνία εις το θέμα της αντικαταστάσεως των Δημάρχων και του χρόνου διατηρήσεως της Επαναστάσεως, συνεπεία της οποίας ο κ. Πρωθυπουργός απεχώρησεν εκ του Υπουργικού Συμβουλίου και απέσχεν επί τριήμερον των καθηκόντων του. Τη επεμβάσει του Στρατού και ιδιαιτέρως του Αρχηγού των ΕΔ υπεχρεώθη όπως επανέλθη εις καθήκοντά του».

Απόρρητο έγγραφο για το ΠΑΟ - Ερ. Αστέρας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ