ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

GoSport: Προώθηση της Κοινωνικής Υπευθυνότητας στον Αθλητισμό

GoSport: Προώθηση της Κοινωνικής Υπευθυνότητας στον Αθλητισμό

Στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος διεξάγεται έρευνα για την προώθηση δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας, μέσα από αθλητικούς οργανισμούς, την οποία υλοποιεί το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας.

Χαρτογράφηση των δράσεων και πρακτικών κοινωνικής ευθύνης που εφαρμόζουν οι αθλητικοί οργανισμοί στην Ελλάδα πραγματοποιεί το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος "GoSport – Προώθηση της Χρηστής Διακυβέρνησης στον Αθλητισμό".

Στόχος του GoSport είναι να ενισχύσει τις ικανότητες και τις γνώσεις των αθλητικών οργανισμών και ομάδων – επαγγελματικών και ερασιτεχνικών – ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τις αρχές της κοινωνικής υπευθυνότητας στην πολιτική τους, ειδικά όσον αφορά στην καταπολέμηση της βίας, την αντιμετώπιση ρατσιστικών συμπεριφορών και διακρίσεων και την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αυτής δράσης, το ΚΜΟΠ θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με επαγγελματίες του χώρου, προκειμένου να καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι αθλητικοί οργανισμοί αντιλαμβάνονται, διαχειρίζονται και επικοινωνούν θέματα κοινωνικής ευθύνης.

Οι συνεντεύξεις, οι οποίες θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός οδηγού για την προώθηση δράσεων κοινωνικής ευθύνης εντός των αθλητικών οργανισμών, απευθύνονται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε:

  • κερδοσκοπικούς ή μη κερδοσκοπικούς αθλητικούς οργανισμούς
  • εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικούς συνδέσμους
  • δημόσιους φορείς που ασχολούνται με τον αθλητισμό σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο
  • οργανισμούς / ενώσεις που εκπροσωπούν επαγγελματίες και εθελοντές από τον χώρο του
  • αθλητισμού
  • άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την
  • κοινωνική ένταξη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεντεύξεις:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTmTpctg9tSxUCqLBmZtgyfs9jCfv2fv3JU3BCTMtWiZ9pnQ/viewform

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του GoSport μπορείτε να επισκεφθείτε το website

https://www.gosportproject.eu/

Ή να επικοινωνήσετε στο:

[email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ