ΣΕΠΚ

Ο ΣΕΠΚ προχώρησε σε διευκρινίσεις αναφορικά με την κατοχή δελτίου ταυτότητας προπονητή

Ο ΣΕΠΚ προχώρησε σε διευκρινίσεις αναφορικά με την κατοχή δελτίου ταυτότητας προπονητή
INTIME SPORTS

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης τοποθετήθηκε μέσω ανακοίνωσης του, καθιστώντας σαφές το πλαίσιο γύρω από την κατοχή δελτίου ταυτότητας προπονητή.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης επεσήμανε μέσω σχετικής ανακοίνωσης το πλαίσιο γύρω από την κατοχή δελτίου ταυτότητας προπονητή. Αναλυτικά:

"Με αφορμή δημόσιες συζητήσεις, που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα σχετικά µε την υποχρεωτική (δια νόμου) κατοχή δελτίου ταυτότητας προπονητή, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης δια του παρόντος θα ήθελε να επισημάνει τα εξής:

1. Με βάση την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία:

α) Κατά την έννοια του παρόντος νόμου προπονητής αθλήµατος ή κλάδου άθλησης είναι ο επαγγελματίας που αναλαμβάνει, σε αγωνιστικό επίπεδο και για αγωνιστικούς σκοπούς, την προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής απόδοσης, την αθλητική πρόοδο και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των αθλητών.

β) Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται µόνο στον επαγγελματία, ο οποίος, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα µε τη διαδικασία της παρ.

2. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών" (Ν. 2725/1999, άρθρο 31, παρ. 1 και, σημειώνεται δε, πως µε βάση τον Κανονισμό Προπονητών Καλαθοσφαίρισης "… στα αθλητικά σωματεία που δεν απασχολούν προπονητή σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Ν. 2725/1999" καθώς και οι προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων κυρώσεις για αντικανονική συμμετοχή καλαθοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τις τροποποιηθείσες διατάξεις του Ν.2725/99, οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους ως εξής:

α) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α' επιπέδου σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τμήμα Αµειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο ή ακαδημία, καθώς και στην Εθνική Ομάδα ως ομοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσματα. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β' και Γ' επιπέδου.

β) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β' επιπέδου απασχολούνται σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και ως βοηθοί προπονητή στους προπονητές Α' επιπέδου. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Γ' επιπέδου.

γ) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ' επιπέδου απασχολούνται ως βοηθοί προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές Β’ επιπέδου, καθώς και ως πρώτοι προπονητές σε σωματεία ή ακαδημίες στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά µη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων".

Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων ως τροποποιήθηκαν, έχει ανασταλεί και η έναρξη εφαρμογής τους έχει τοποθετηθεί το έτος 2024.

Για τις κατηγορίες στις οποίες απασχολούνται οι προπονητές αναλόγως του επιπέδου τους, έως την ως άνω έναρξη ισχύος του Νόμου, ισχύει ο Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (Υ.Α.11671/2005) και οι κατηγορίες που προβλέπονται σε αυτόν.

2. Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, διαχρονικά, µε παρεµβάσεις προς όλους τους αρµόδιους φορείς, απαιτούσε την εφαρµογή της ισχύουσας αθλητικής νοµοθεσίας και συγκεκριµένα του νόµου 2725/1999 (άρθρο 31, παρ. 1 και 2) και των πρόσφατων τροποποιήσεων αυτού. Συγκεκριµένα, ακόµα και σε εποχές που παρατηρήθηκε σε µεγάλη έκταση καταστρατήγηση του πνεύµατος του νόµου, ο ΣΕΠΚ, αξίωνε αυτό που ο νόµος ορίζει δηλαδή την θεσµοθέτηση της υποχρέωσης σε όλες τις οµάδες και βαθµίδες, να απασχολούνται προπονητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου (Πρόσφατη επιστολή Προς Ε.Ο.Κ., 03 Μαρτίου 2022).

3. Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, προβλέποντας εγκαίρως πιθανά πρακτικά προβλήµατα της εφαρµογής διατάξεων του νόµου, µε επιστολή του προς την Γ.Γ.Α. την 01/03/2022, αιτείτο την παράταση έναρξης ισχύος της διάταξης του άρθρου 31 Α παρ.2 Ν.2725/99, όπως επίσης και την επιβεβαίωση έναρξης ισχύος της διάταξης του άρθρου 31 παρ.4 Ν.2725/99.

4. Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, δρα πάντα εναρµονισµένος µε την κείµενη νοµοθεσία και βάση του Ιδρυτικού Καταστατικού του, το οποίο ρητά στο άρθρο 2.2. και 2.3 αναφέρει πως, σκοπός του Συνδέσµου είναι η "Η δια της συνεργασίας των µελών µετά των λοιπών αθλητικών κρατικών παραγόντων προώθηση του αθλήµατος” και "Η αναγνώριση και κατοχύρωση της θέσεως και των δικαιωµάτων των µελών αυτού στο χώρο της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης…” , και σε αυτό το πνεύµα επιχειρούσε και επιχειρεί να συνεργαστεί µε τους αρµόδιους φορείς.

Κρίνουµε απαραίτητο να αναφέρουµε πως σε διαδοχικές συναντήσεις του Προεδρείου του Συνδέσµου µε εκπροσώπους της Ε.Ο.Κ., λάβαµε την ρητή διαβεβαίωση πως ο νόµος θα εφαρµοσθεί στο ακέραιο. Πρέπει όµως να καταστήσουµε σαφές, πως η εφαρµογή του νόµου, άπτεται των υπευθύνων αρχών διεξαγωγής των πρωταθληµάτων και των ελεγκτικών τους οργάνων και οχι του ΣΕΠΚ.

5. Στο πνεύµα που το καταστατικό µας επιτάσσει, υπογραµµίζουµε πως ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, όχι µόνο δεν τίθεται απέναντι σε κανέναν συνάδελφο ή εν δυνάµει συνάδελφο, αλλά αντιθέτως τείνουµε χείρα βοήθειας προς την διευκόλυνση οποιασδήποτε δυσκολίας µπορεί να προκύψει, πάντα όµως υπό τον πρίσµα της νοµιµότητας, στο οποίο όχι µόνο είµαστε υποχρεωµένοι αλλά συνειδητά έχουµε επιλέξει να υπηρετούµε.

6. Επίσης, θεωρούµε σκόπιµο να αναφέρουµε πως ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε αθλητικού σωµατείου, θέλει να ενηµερωθεί σχετικά".

TAGS ΣΕΠΚ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ