BASKETBALL CH. LEAGUE

Basketball Champions League: Η Περιφέρεια δημοσίευσε την έγκριση των 178.640 ευρώ

Basketball Champions League: Η Περιφέρεια δημοσίευσε την έγκριση των 178.640 ευρώ

Η Περιφέρεια Αττικής δημοσίευσε την έγκριση κονδυλίου 178.640 ευρώ για τη διεξαγωγή του Final 8 του Basketball Champions League στο ΟΑΚΑ.

Η Περιφέρεια Αττικής δημοσίευσε την έγκριση κονδυλίου 178.640 ευρώ για τη διεξαγωγή του Final 8 του Basketball Champions League στο ΟΑΚΑ. Στην απόφαση αναλύεται το σκεπτικό της απόφασης να συμμετάσχει η περιφέρεια στα έξοδα διεξαγωγής της διοργάνωσης (30/9 μέχρι 4/10), στο οποίο συμμετέχει και η ΑΕΚ.

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 210/2020

Σήμερα 18/9/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020) και Δ) των παρ. 1 α & 3 του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ.α’/17.6.2011), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 689221/17-9-2020 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου

Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 17-9-2020, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα Μόνο Η.Δ.

Έγκριση σκοπιμότητας και κάλυψη της δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην ευρωπαϊκή διοργάνωση 2020 Basketball Champions League Final 8».

Διαπιστώθηκε η απαρτία με σύνολο εκατόν ένα (101) συμμετεχόντων/παρόντων στη δια περιφοράς συνεδρίαση επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, πληρουμένης της συνθήκης που ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 /τ. Α’/07-6-2020), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30-10-2019) και ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος, κατ’ εφαρμογή της παρ.3, άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ.α’/17.6.2011), αναφέρει στην ανωτέρω πρόσκληση ότι το μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης αυτής αποτελεί κατεπείγουσα περίπτωση καθότι η αναφερόμενη αθλητική εκδήλωση θα διεξαχθεί στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου 2020.

Κατόπιν της ψηφοφορίας με ηλεκτρονική αλληλογραφία - λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της δια περιφοράς συνεδρίασης - εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (53 ψήφοι υπέρ - 48 ψήφοι κατά) το κατεπείγον του θέματος στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης συνεδρίασης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/19-7-2018).

Οι συμμετέχοντες/παρόντες στην ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Συμμετέχοντες/Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος

Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα,

Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, ΘεοδωρακοπούλουΜπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη,

Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης

Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα,

Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου

Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης,

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία,

Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος,

Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης,

Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή,

Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική

(Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου

Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου

Γρηγορία, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή,

Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα

(Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα,

Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος,

Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής

Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας,

Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική,

Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα

('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος,

Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας,

Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά

Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός

Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος ΓλαύκοςΑθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα,

Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.

Μη συμμετέχοντες/Απόντες: -

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος έθεσε υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 689242/17-9-2020 εισήγηση της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου κ. Μ. Βάρσου, που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.10), πως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4555/2018

«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-2018). 2. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28.06.2014).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ. Β΄/05.08.2016).

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.

Α΄/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», (ΦΕΚ 134/ A’/09.08.2019), το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238/27.12.2010/τ. Α΄), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις της υπ. αρ.: 37419/13479/08-05-18 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β’ 1661/11-05-2018) «‘Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

8. Την υπ’ αριθ. 498816/02.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής (ΦΕΚ 688/Υ.Ο.Δ.Δ./03.09.2019),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Την υπ’ αριθ. 499022/02.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περίορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/Υ.Ο.Δ.Δ./03.09.2019),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10.Την υπ. αρ. 329/27.12.2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφαση (o.ε) του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020», η οποία επικυρώθηκε με την με αρ.πρωτ. 133615/33583/02.01.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

11.Την υπ. αρ. 75/2020 (ΑΔΑ: ΨΝΗΠ7Λ7-42Ε) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού Έτους 2020», η οποία επικυρώθηκε με την με αρ.πρωτ.:31888/8435/30.04.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

12.Την υπ. αρ. 147/2020 (ΑΔΑ: ΨΞΕΣ7Λ7-Λ5Σ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού Έτους 2020», η οποία επικυρώθηκε με την με αρ.πρωτ.: 63592/16864/27.08.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

13.Tην υπ’ αριθ. 215/1-9-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που αφορά την συγκρότηση – εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

14.Την υπ. αρ. 34/2020 (ΑΔΑ: ΨΡΧΛ7Λ7-ΦΧΠ) Απόφαση (ο.ε) του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για προμήθειες αγαθών και η παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Έτους 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15.Την υπ. αρ. 86/2020 (ΑΔΑ: 6ΛΑΚ7Λ7-4ΠΘ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία τροποποιήθηκε η 34/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και η παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Έτους 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16.Το από 27-08-2020 αίτημα της ΚΑΕ-ΑΕΚ, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην επίσημη ευρωπαϊκή διοργάνωση 2020 Basketball Champions League Final 8, η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 04 Οκτωβρίου 2020 στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Νίκος Γκάλης.

17.Την από 28-08-2020 Επιστολή του Υφυπουργού Αθλητισμού, στην οποία αναφέρεται ότι η εν λόγω διοργάνωση θα διεξαχθεί με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

18.Έχοντας ως γνώμονα:

α) ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής για διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων είναι σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/07.06.2010/τεύχος Α΄), όπου αναφέρεται ότι, μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον τομέα της Η΄ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι:

• Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της Περιφέρειας και των Δήμων (παρ.11).

• Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της Περιφέρειας (παρ.12).

• Η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (παρ.19).

β) τον υπερτοπικό χαρακτήρα και τη σπουδαιότητα αυτής της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, διεθνούς ενδιαφέροντος, μεγάλης εμβέλειας και εθνικής σημασίας, στην οποία θα συμμετάσχουν οκτώ (8) ομάδες από τις χώρες της Γαλλίας, Ισπανίας, Ρωσίας, Τσεχίας, Ισραήλ, Τουρκίας και Ελλάδας.

γ) την παροχή υψηλής ποιότητας αθλητικών διοργανώσεων τόσο στους κατοίκους της Αττικής όσο και στους επισκέπτες της, ανταποκρινόμενη ταυτόχρονα στις υψηλές απαιτήσεις της FIBA, η οποία επέλεξε φέτος την Ελλάδα για να φιλοξενήσει αυτό το κορυφαίο αθλητικό γεγονός και

δ) ότι η εν λόγω ευρωπαϊκή διοργάνωση, λαμβάνουσα χώρα πρώτη μετά την πανδημία του COVID-19 και δη στη χώρα μας, θα συμβάλλει άνευ άλλου τινός στην προβολή αυτής μέσα από πανευρωπαϊκά ειδησεογραφικά δίκτυα ως ασφαλούς

προορισμού, στον οποίο μπορούν να πραγματοποιούνται -τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων- μεγάλα αθλητικά και άλλα γεγονότα και θα παράξει υπεραξία ειδικότερα για την Περιφέρεια Αττικής, επιβεβαιώνοντας την έμπρακτη στήριξη της τελευταίας στο αθλητικό ιδεώδες και αναβαθμίζοντας έτι περαιτέρω την εικόνα της.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση σκοπιμότητας και την κάλυψη δαπάνης σε σύνολο ποσού 178.640 € πλέον Φ.Π.Α., από τον Κ.Α.Ε. 0844, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη διεθνή συνδιοργάνωση της FIBA-Basketball Champions League με την ΚΑΕ-ΑΕΚ στο Πρωτάθλημα «2020 Basketball Champions League Final 8», το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 04 Οκτωβρίου 2020 στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Νίκος Γκάλης.

Η Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλει, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις που αποτυπώνονται ως κάτωθι:

Είδος Κόστος πλέον Φ.Π.Α.

Ενοικίαση Γεννήτριας Twin pack 9.200,00 €

Κέντρο Διαπίστευσης / Accreditation Center/Στατιστική

Κάλυψη αγώνων 6.750,00 €

Καθαρισμός Γηπέδου 19.300,00 €

Διαμονή 100 VIPs 19.000,00 €

Security 18.700,00 €

Visual control, LED WALSS, lighting designer 16.690,00 €

VIP Lounge 19.000,00 €

Καμπίνες απολύμανσης 20.000,00 €

Ενοικίαση Ολυμπιακής Εγκατάστασης Νίκος Γκάλης 50.000,00 € με το συνολικό ποσό των 178.640 € πλέον Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.0844 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου να τον ενημερώσουν, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), περί την ψήφο τους (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία) ως και περί τις τυχόν απόψεις τους – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης - επί της ανωτέρω εισήγησης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφασίζει κατά πλειοψηφία Την έγκριση της σκοπιμότητας και της κάλυψης δαπάνης, σε σύνολο ποσού 178.640 € (πλέον Φ.Π.Α.), για την συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη διεθνή συνδιοργάνωση της FIBA-Basketball Champions League με την ΚΑΕ-ΑΕΚ, στο Πρωτάθλημα «2020 Basketball Champions League Final 8», το οποίο θα διεξαχθεί -τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων- στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου 2020, στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Νίκος Γκάλης.

Η Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλει, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις που αποτυπώνονται ως κάτωθι:

Είδος Κόστος πλέον Φ.Π.Α.

Ενοικίαση Γεννήτριας Twin pack 9.200,00 €

Κέντρο Διαπίστευσης / Accreditation Center/Στατιστική

Κάλυψη αγώνων 6.750,00 €

Καθαρισμός Γηπέδου 19.300,00 €

Διαμονή 100 VIPs 19.000,00 €

Security 18.700,00 €

Visual control, LED WALSS, lighting designer 16.690,00 €

VIP Lounge 19.000,00 €

Καμπίνες απολύμανσης 20.000,00 €

Ενοικίαση Ολυμπιακής Εγκατάστασης Νίκος Γκάλης 50.000,00 €

Η συνολική δαπάνη του ποσού των 178.640 € (πλέον Φ.Π.Α.) θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.0844 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020.

Υπέρ (53 ψήφοι) της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν : - οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ.κ Γ.

Αγγελόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου, Γ. Αδαμοπούλου, Π. Αλεβίζος, Χ. Αλεξανδράτος, Σ.Αλυμάρα, Στ. Αντωνάκου, Α. Αυγερινός, Μ. Βάρσου, Μ. Βιδάλη, Γ. Βλάχος, Γ. Βλάχου, Στ. Βοϊδονικόλας, Γ. Γεωργόπουλος, Η. Γρηγορίου, Φ. Δαλιάνη, Γ. Δημόπουλος, Ε.

Δουνδουλάκη, Μ. Ζέρβα (Διαμαντή), Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, Χ. Θεοδωρόπουλος, Φ. Καλογήρου, Α. Κατσιγιάννης, Λ. Κεφαλογιάννη, Ι. Κεχρής, Β. Κόκκαλης, Ε. Κοσμίδη, Ε. Κοσμόπουλος, Μ. Κουρή, Α. Κούρτης, Θ. Κουτσογιαννόπουλος, Π. Λεονάρδου, Α. Λεωτσάκος, Στ. Μελάς, Ε. Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου, Δ. Νάνου, Ν. Παπαγεωργίου, Ν. Παπαδάκης, Ν. Πέππας, Χ. Ράσσιας (Ρώμας), - οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ.κ. Η. Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, Γ. Γιαννακουλοπούλου, - οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ.

Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου, - οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Αγγελάκη, Α.ΑδαμοπούλουΚουτσογιάννη, Μ. Αναγνωστόπουλος, Α. Βαθιώτης, Β. Γιαννακόπουλος, Ι. Σμέρος.

Κατά (28 ψήφοι) της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν : - οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας, - οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια, - οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική

Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης και κ. Ε. Αλεξίου, - η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη, - η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. Ε. Αβραμοπούλου.

- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε. Αποστολόπουλος. Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. ΒαρέληΣτεφανίδη, Ε. Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Ζ. Κατωπόδη, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος.

TAGS BASKETBALL CH. LEAGUE ΑΕΚ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ