ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Επιστολή Αυγενάκη στα Αθλητικά Κέντρα για την εξοικονόμηση ενέργειας

Ο υφυπουργός αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο SPORT24
Ο υφυπουργός αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο SPORT24 TOURETTE PHOTOGRAPHY

Ο Λευτέρης Αυγενάκης έστειλε επιστολή στα Εθνική Αθλητικά Κέντρα ολόκληρης της χώρας για την άμεση εφαρμογή των κυβερνητικών μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 10% σε σχέση με την κατανάλωση του 2019.

Επιστολή για την «άμεση εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας» προς όλα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της χώρας, που εποπτεύονται από το Υφυπουργείο Αθλητισμού, απέστειλε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο Υφυπουργός υπογραμμίζει στις διοικήσεις των ΕΑΚ ότι "όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη κατά τους χειμερινούς μήνες που έρχονται, ώστε να ανταποκριθούμε στη δοκιμασία που θέτει ο ενεργειακός πόλεμος, ο οποίος εξελίσσεται σε όλη την Ευρώπη και μας επηρεάζει αναπόφευκτα" και ζητά την άμεση και πιστή εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Επικρατείας,με θέμα "Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα", καθώς και των σχετικών εγκυκλίων του υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με τον ορισμό Υπευθύνου Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπευθύνων, προκειμένου "να υπάρξει η καλύτερη δυνατή συντονισμένη αντιμετώπιση, με κύριο μέλημα την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία και χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων".

Ο κ. Αυγενάκης, επιπλέον, υπενθυμίζει πως «για το τρέχον πρώτο έτος εφαρμογής των σχετικών μέτρων ο στόχος μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τις καταναλώσεις της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019".

Ολόκληρη η επιστολή του Λευτέρη Αυγενάκη στα ΕΑΚ: "Η διεθνής ενεργειακή κρίση, που επηρεάζει καθοριστικά ολόκληρη την Ευρώπη και τροφοδοτείται από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, συνεχίζεται και δημιουργεί ασφυκτικές καταστάσεις σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη.

Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη κατά τους χειμερινούς μήνες που έρχονται, ώστε να ανταποκριθούμε στη δοκιμασία που θέτει ο ενεργειακός πόλεμος, ο οποίος εξελίσσεται σε όλη την Ευρώπη και μας επηρεάζει αναπόφευκτα.

Ενόψει των ανωτέρω διαπιστώσεων και στο πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1.7.2022 (Β’ 3424/2.7.2022) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα», η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/74248/559/17.7.2022 (Β’ 3794/18.7.2022) όμοια απόφαση.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, εξεδόθησαν:

α) η υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/οικ.10814 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον ορισμό Υπευθύνου Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπευθύνων,
β) η υπ’αριθ.πρωτ.11963/21.7.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την παροχή οδηγιών χρήσεων σε Υπευθύνους Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπευθύνους και
γ) η υπ’αριθ.πρωτ.12354/27.7.2022 υπενθυμητική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατόπιν αυτών, παρακαλείσθε ενόψει του δυσκολότερου ενεργειακά χειμώνα των τελευταίων ετών, να θέσετε σε εφαρμογή άμεσα και πιστά τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή συντονισμένη αντιμετώπιση, με κύριο μέλημα την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία και χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1.7.2022 (Β’ 3424) κοινής υπουργικής απόφασης, για το τρέχον πρώτο έτος εφαρμογής των σχετικών μέτρων ο στόχος μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τις καταναλώσεις της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.

Με γνώμονα την υποχρέωσή μας να στεκόμαστε υπεύθυνα δίπλα στους αθλητές και εν γένει τους αθλούμενους συμπολίτες μας, είμαι πεπεισμένος ότι θα ενεργήσετε άμεσα και με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας".

TAGS ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ