Το σκεπτικό της τιμωρίας του Παναθηναϊκού από τη Superleague

Οπαδοί επεισόδια στην Λεωφόρο

Το σκεπτικό της τιμωρίας του Παναθηναϊκού από τη Superleague

"Επαρκώς αιτιολογημένη" χαρακτηρίζει ο αθλητικός δικαστής Σπυρίδων Καποδίστριας την απόφαση του Ανδρέα Παππά να αναβάλει το ντέρμπι των "αιωνίων". Το Sport24.gr σας παρουσιάζει το σκεπτικό της υπόθεσης.

Σε 42 σελίδες ο πρόεδρος του Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League αναλύει το σκεπτικό του για την απόφαση που επέβαλε στον Παναθηναϊκό για τα επεισόδια στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο πρωτοδίκης Σπυρίδων Καποδίστριας αναφέρεται σε όσα αναφέρονται στις εκθέσεις και τονίζει ότι... "Κατ' ακολουθίαν, επομένως, των ανωτέρω, και εφόσον αποδεικνύεται αφενός μεν ότι η απόφαση του διαιτητή του αγώνα, περί της μη διεξαγωγής αυτού, ήταν όχι μόνον σύμφωνη με τους Κανονισμούς της ΕΠΟ, αλλά και επαρκώς αιτιολογημένη, και αφετέρου ότι η εγκαλούμενη - ενιστάμενη ΠΑΕ ευθύνεται ως «υπαίτια» ομάδα για τη μη τέλεση του επίμαχου ποδοσφαιρικού αγώνα πρέπει : Α) η υπό Δ' ως άνω υποβληθείσα από τη ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, από 23-11-2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 8187/24-11-2015 ένσταση, να απορριφθεί ως κατ' ουσίαν αβάσιμη, Β) η δε υπό στοιχείο Ε' ως άνω, προφορικώς ασκηθείσα κύρια παρέμβαση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη".

Συμπληρώνει δε ότι... "ο διαιτητής του αγώνα μπορεί να λάβει απόφαση περί μη διεξαγωγής αυτού και πριν την έναρξή του, εφόσον, συνεκτιμώντας τις συντρέχουσες περιστάσεις, κρίνει πως υφίσταται βάσιμος κίνδυνος για τα ανωτέρω έννομα αγαθά".

"Ορθή εκτίμηση..."

Επίσης, για την απόφαση του Ανδρέα Παππά, ο αθλητικός δικαστής σημειώνει ότι... "βασίσθηκε στην ορθή εκτίμηση ότι σε περίπτωση που ξεκινούσε ο εν λόγω αγώνας, με ασφάλεια θα μπορούσε να προβλεφθεί, δεδομένης και της προηγούμενης συμπεριφοράς των φιλάθλων της γηπεδούχου, πως θα προκαλούντο και πάλι επεισόδια ή ρίψεις στον αγωνιστικό χώρο επικινδύνων αντικειμένων για τη σωματική ακεραιότητα των νομίμως ευρισκομένων σε αυτόν προσώπων, και, μάλιστα, με μεγαλύτερη ένταση και απρόβλεπτες συνέπειες".

"Επιβεβαιώθηκε εκ των υστέρων"

"Εκτίμησε, δε, περαιτέρω, πως δεν υφίσταντο επαρκείς εγγυήσεις, ώστε να αποκλεισθεί το βάσιμο ενδεχόμενο ακόμη και ελαφρών τραυματισμών των προσώπων που θα ευρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο, καθόσον η συναφής διαβεβαίωση των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, περί του ότι μπορούσαν να εγγυηθούν την ομαλή διεξαγωγή της ποδοσφαιρικής αναμετρήσεως και την εν γένει τήρηση της τάξεως, με τις επαρκείς προς τούτο δυνάμεις τους, προκειμένου για την καταστολή των τυχόν επεισοδίων, θα απαιτούσε εκδηλώσεις βίας από μέρους της αστυνομίας κατά της βίας των φιλάθλων, ώστε να αποκατασταθεί η τάξη" αναφέρεται σε άλλο σημείο του σκεπτικού στο οποίο τονίζεται ότι... "Εξάλλου, επισημαίνεται ότι η εκ μέρους του διαιτητή πιθανολόγηση του κινδύνου που διέτρεχε η υγεία και η σωματική ακεραιότητα των νομίμως ευρισκομένων στο γήπεδο από την παραβατική συμπεριφορά των φιλάθλων της γηπεδούχου ΠΑΕ, πράγματι επιβεβαιώθηκε εκ των υστέρων".

"Πιθανή ρίψη και είσοδος οπαδών αν αδικείτο ο ΠΑΟ"

Ο κ. Καποδίστριας χαρακτηρίζει "μάλλον πιθανό" το ενδεχόμενο ρίψης αντικειμένων σε περίπτωση λάθος απόφασης του Παππά κατά την διάρκεια του αγώνα.

"Ειδικότερα, εν όψει της κλιμακούμενης εντάσεως, που επικρατούσε στο γήπεδο, και της προηγούμενης συμπεριφοράς των φιλάθλων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, παρίσταται ως μάλλον πιθανό το ενδεχόμενο της ρίψεως επικίνδυνων και απαγορευμένων αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, ή ακόμη και η είσοδος των φιλάθλων της γηπεδούχου σε αυτόν (αγωνιστικό χώρο), σε περίπτωση που, κατά τις παραστάσεις τους, η διαγωνιζόμενη ομάδα τους «αδικείτο» από τυχόν εσφαλμένες αποφάσεις του διαιτητή. Ως εκ τούτων, από την ιδιαιτέρως εύθραυστη ισορροπία της εξελίξεως του αγώνα, αλλά και του αποτελέσματος αυτού, οποιαδήποτε αιτία, όπως επίτευξη τέρματος από την ομάδα της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, αντικανονική απόφαση του διαιτητή κ.λπ., θα μπορούσε να πυροδοτήσει άμεσα βίαια συμβάντα εντός και εκτός του γηπέδου και ιδίως εντός του αγωνιστικού χώρου".

Η υπαιτιότητα του Παναθηναϊκού

Ο κ. Καποδίστριας εξηγεί και γιατί ο Παναθηναϊκός κρίνεται υπαίτιος για τα; επεισόδια.

"Η «υπαιτιότητα» της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που απαιτείται από την προρρηθείσα διάταξη του άρθρου 23 παρ. 3 περ. α' του Κ.Α.Π./ΕΠΟ, και εντεύθεν η ευθύνη της για τη μη τέλεση του επίμαχου ποδοσφαιρικού αγώνα θεμελιώνεται εν προκειμένω : α) στις παράνομες και υπαίτιες ενέργειες των φιλάθλων της, συνεπεία των οποίων διέτρεξε κίνδυνο το έννομο αγαθό της σωματικής ακεραιότητας των παικτών των δύο ομάδων, των παραγόντων τους, αλλά και των αξιωματούχων του αγώνα, ενώ ετέθη εν αμφιβόλω η εν γένει ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, και β) στον πλημμελή έλεγχο και εποπτεία που η εγκαλούμενη - ενιστάμενη ΠΑΕ άσκησε, δια των αρμοδίων οργάνων της, αλλά και δια του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας, που είχε προσλάβει, στους φιλάθλους της, τόσο κατά την είσοδό τους στην αθλητική εγκατάσταση, όσο και στις κερκίδες του γηπέδου, με αποτέλεσμα να εισαχθούν σε αυτό (γήπεδο) πλείστα επικίνδυνα και απαγορευμένα αντικείμενα. Ως εκ τούτων, η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ευθύνεται αντικειμενικώς για τις ανωτέρω πράξεις των οργάνων, των προστηθέντων υπ' αυτής, αλλά και των φιλάθλων της, οι οποίες είχαν ως συνέπεια τη μη τέλεση του επίμαχου αγώνα".

Οι... ελλείψεις του ΚΑΠ

Για το γεγονός ότι στο άρθρο 21, 3 του ΚΑΠ και στους λόγους για τους οποίους μία ομάδα μπορεί να κριθεί υπαίτια, δεν υπάρχουν τα επεισόδια πριν από την έναρξη σημειώνει ότι...

"Ειδικότερα, ο ανωτέρω λόγος, για τον οποίο ο διαιτητής αποφάσισε τη μη τέλεση του επίμαχου αγώνα δεν συγκαταλέγεται στην ενδεικτική απαρίθμηση των λόγων που μνημονεύονται στη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 3 περ. α' του Κ.Α.Π./ΕΠΟ, για τους οποίους θεωρείται μία ομάδα ως «υπαίτια» για τη μη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα. Δεδομένης, ωστόσο, της εκτιθέμενης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής απαριθμήσεως στην προρρηθείσα διάταξη των λόγων της μη τελέσεως ή της διακοπής ενός αγώνα, τα περιστατικά, τα οποία εν προκειμένω επικαλέσθηκε ο διαιτητής και από τα οποία συναγόταν ευθέως η διακινδύνευση τουλάχιστον του εννόμου αγαθού της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των νομίμως ευρισκόμενων προσώπων εντός του αγωνιστικού χώρου, δικαιολογούν, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην υπό στοιχείο Ι ως άνω νομική σκέψη της παρούσας, την απόφασή του, περί της μη διεξαγωγής του επίμαχου ποδοσφαιρικού αγώνα, και, μάλιστα, σε στάδιο, κατά το οποίο αυτός (αγώνας) δεν είχε καν αρχίσει".

"Ορθότερος νομικός χαρακτηρισμός"

Ιδιαίτερος ντόρος έγινε για το γεγονός ότι η αφαίρεση τριών βαθμών επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό για "εκτεταμένα επεισόδια εντός του αγωνιστικού χώρου" αν και ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου δεν άσκησε δίωξη για το συγκεκριμένο άρθρο (15, παράγραφος 6δ).

Αυτός είναι άλλωστε και ένας από τους λόγους που επικαλείται ο Παναθηναϊκός στην έφεση του για να "πέσει" η συγκεκριμένη ποινή.

"Η τοιαύτη, όμως, παράλειψη του προκείμενου πειθαρχικού κατηγορητηρίου δεν αποστερεί το παρόν Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο από τη δυνατότητά του να προβεί σε ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό της περιγραφόμενης στην εν λόγω πειθαρχική δίωξη πράξεως, που αποδίδεται στην εγκαλούμενη ΠΑΕ και, ειδικότερα, στην επιβολή στην τελευταία πειθαρχικών κυρώσεων, με βάση την απολιπόμενη από το κατηγορητήριο διάταξη του άρθρου 15 παρ. 6 περ. δ' του Π.Κ. της ΕΠΟ" αναφέρεται στο σκεπτικό.

Επίσης ο αθλητικός δικαστής Σπυρίδων Καποδίστριας σημειώνει ότι... "Με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 εδ. α' του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών της ΕΠΟ, ορίζεται ότι «είναι απαράδεκτο να μεταβληθεί η βάση της πειθαρχικής κατηγορίας, της καταγγελίας, της ένστασης ή της έφεσης». Από την ως άνω, δε, διάταξη, προκύπτει, πλην άλλων, ρητώς ότι ένα πειθαρχικώς ελεγχόμενο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο δε δύναται να τιμωρηθεί για ουσιωδώς διάφορη, κατά τόπο, χρόνο και λοιπές περιστάσεις, πειθαρχική παράβαση, από εκείνη που του έχει αποδοθεί με την πειθαρχική δίωξη, η οποία ασκήθηκε από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο ή επιτροπή".

"Ωστε να συμφωνεί με την ουσιαστική αλήθεια..."

Και συμπληρώνει. "Εντός, όμως, του πλαισίου του αντικείμενου της πειθαρχικής διαδικασίας, όχι μόνον επιτρέπεται, αλλά και επιβάλλεται, βάσει της αρχής της επιδιώξεως της ουσιαστικής δικαιοσύνης, η «βελτίωση» της κατηγορίας, ώστε να συμφωνεί με την ουσιαστική αλήθεια".

Προϋπόθεση όπως σημειώνεται "για το επιτρεπτό της ως άνω βελτιώσεως, είναι το να υφίστανται τα πραγματικά περιστατικά, που στηρίζουν αυτήν τη βελτίωση, κατά το χρόνο που εκδίδεται η απόφαση του αρμοδίου πειθαρχικού οργάνου και να έχουν γίνει γνωστά τόσο σε αυτό, όσο και στο πειθαρχικώς ελεγχόμενο πρόσωπο, ώστε το τελευταίο να μην αποστερηθεί των υπερασπιστικών του δικαιωμάτων".

Υποστηρίζει δε, ότι θα ήταν χρονοβόρο να επιστραφεί η δίωξη ποδοσφαιρικό εισαγγελέα Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου για να προστεθεί το άρθρο 15, παράγραφος 6δ. Και καταλήγει ότι... "δεν συντρέχει εν προκειμένω οιαδήποτε αυθαίρετη προσθήκη διαφόρων της αρχικής κατηγορίας πραγματικών περιστατικών".

Για τα επεισόδια που έγιναν μετά την ανακοίνωση της αναβολής, ο Σπυρίδων Καποδίστριας υπογραμμίζει ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ... "δεν αμφισβητεί ειδικώς την ανωτέρω παραβατική συμπεριφορά των φιλάθλων της, ούτε, δε, αρνείται την αντικειμενική της ευθύνη, γι' αυτήν. Αντιθέτως, αρκείται απλώς στο να ισχυρισθεί ότι «ηθικός αυτουργός» των εν λόγω γενόμενων εκτεταμένων επεισοδίων είναι ο διαιτητής του αγώνα, ο οποίος έλαβε και την απόφαση για τη διακοπή του".

Διαβάστε ολόκληρο το σκεπτικό της απόφασης του Πρωτοδίκη, Σπύρου Καποδίστρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΔΕΝ ΕΠΑΙΡΝΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Παππάς: "Είχαν σπάσει το λουκέτο στη Θύρα 13"

ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΣ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ Ο ΕΝΑΣ

Ταυτοποιήθηκαν 3 χούλιγκαν των επεισοδίων της Λεωφόρου

 
SHARE

24MEDIA NETWORK

8 ακραίες θεραπείες για τη φαλάκρα

Δεν μπορείς να φανταστείς τι κάνουν μερικοί άνθρωποι για να μη χάσουν τα μαλλιά τους.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ SPORT24