ΕΠΟ: "Πληρώστε το 50% των χρεών των παλαιών ΠΑΕ"

Μια απόφαση που θα δημιουργήσει προβλήματα σε αρκετές ΠΑΕ πήρε η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ καθώς αποφάσισε οι νέες ΠΑΕ να πληρώσουν το 50% των οφειλών για τις παλιές ΠΑΕ.

Μια απόφαση που θα βάλει αρκετούς μπελάδες και θα δημιουργήσει προβλήματα σε αρκετές ομάδες πήρε η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ καθώς αποφάσισε πως κάθε νέα ΠΑΕ που ιδρύεται με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία, σήμα και χρώματα ευθύνεται τα τα χρέη των παλαιών ΠΑΕ κατά 50%.

Για να γίνει κατανοητό ομάδες όπως ο Άρης, ο Πανιώνιος, η Κασσιοπή, η Βέροια που έχουν συσταθεί ξανά αλλά έχουν διατηρήσει την ονομασία και τα χρώματα των παλαιών ΠΑΕ πρέπει να πληρώσουν το 50% των χρεών.

Βέβαια η ανακοίνωση της ΕΠΟ δεν διευκρινίζει αν υπάρχει αναδρομική ισχύ στη συγκεκριμένη απόφαση. Ενώ δίνει τη δυνατότητα στους πιστωτές μέχρι τις 28/2 να κάνουν τις σχετικές γνωστοποιήσεις σε τελεσίδικες αποφάσεις.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

"Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο. ενέκρινε σήμερα την προθεσμία για την γνωστοποίηση οφειλών των ΠΑΕ από πιστωτές, βάσει του άρθρου 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης Ομάδων, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Σε συμφωνία με το Παράρτημα I, Άρθρα 4,5 του ΚΑΠ και το Άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης κάθε νέα Π.Α.Ε., που ιδρύεται (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα) ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές σε ποσοστό 50% αυτών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Π.Α.Ε. που υποβιβάστηκε και έχει τεθεί σε εκκαθάριση».

Βάσει των παραπάνω ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την γνωστοποίηση τους η 28η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή. Καλούνται οι πιστωτές της προηγούμενης εταιρείας να γνωστοποιήσουν τις υφιστάμενες οφειλές προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (τελεσίδικες αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, συμφωνίες διακανονισμού/ εκχώρησης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εντολές πληρωμής κλπ)".

Από εκεί και πέρα η επιτροπή εκτάκτων θεμάτων μετά από εισήγηση του διευθυντή αδειοδότησης κ. Δημητρίου αποφάσισε την αντικατάσταση δύο μελών της επιτροπής:

"Επίσης, η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ, αφού έλαβε γνώση της εισήγησης του Διευθυντή Αδειοδότησης κ. Γεωργίου Δημητρίου, περί αντικατάστασης των τακτικών μελών του Δευτεροβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης (ορκωτών λογιστών)  κ.κ. Αθανασίου Ξύνα και Παναγιώτη Νούλη, επειδή οι εταιρείες στις οποίες εργάζονται ελέγχουν ΠΑΕ, αποφάσισε σήμερα την αντικατάστασή τους και τον διορισμό ως τακτικών μελών στο Δευτεροβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης των ορκωτών λογιστών κ. Ευθυμίου Αντωνόπουλου και Δέσποινας Χονδράκη, οι οποίοι, κατά δήλωσή τους, δεν εργάζονται σε εταιρεία που ελέγχει ΠΑΕ".

 
SHARE

24MEDIA NETWORK

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ