Μεγάλος διαγωνισμός από την ESFA και το Sport24.gr

Μεγάλος διαγωνισμός από την ESFA και το Sport24.gr

Είσαι 11 έως 20 ετών και παίζεις ποδόσφαιρο; Αν ναι, τότε δήλωσε συμμετοχή στο διαγωνισμό και δούλεψε με τους κορυφαίους.

Την ευκαιρία να δουλέψουν για δυο personal trainings με τον Κωτσή Ιωάννη ή δυο εργομετρικά τεστ έχουν πέντε τυχεροί που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό που διοργανώνει η ESFA και το Sport24.gr.

Πάρτε μέρος και μπείτε στην κλήρωση που θα τρέξει μέχρι και τις 25/4. Μην χάνετε χρόνο!

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1] Η εταιρεία «EURO SPORTS FOOTBALL ACTIVITIES» εφεξής καλούμενη «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε συνεργασία με την εταιρεία «24 MEDIA» (από κοινού αναφερόμενες και ως «οι εταιρείες»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας SPORT24.GR καθώς και μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού SPORT24 την παρούσα προωθητική ενέργεια με δώρα (εφεξής τα «Δώρα») τα  εξής :

- 10 τυχεροί ηλικίας 11 έως 20 ετών θα κερδίσουν έπειτα κλήρωσης απο 2 personal trainings με τον κ. Κωτσή ενώ 2 επιπλέον νικητές αντίστοιχης ηλικίας απο 1 εργομετρικό τεστ.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, ηλικίας 11 έως 20 ετών, εφόσον υπάρχει η συνέναιση του κηδεμόνα.

3]  Εξαιρούνταιοι εργαζόμενοι της «EURO SPORTS FOOTBALL ACTIVITIES» και της εταιρείας «24MEDIA»,οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι.

4] Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από την 14-04-2016 με την ανάρτηση της σχετικήςανακοίνωσης στο https://www.sports24.gr καθώς και του ραδιοφωνικού σταθμού sport24 μέχρι και την 25-04-2016.

5] Για τη συμμετοχήστην προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Πρόγραμμα  θα πρέπει: α) να επισκεφθεί τη σελίδα του sport24.gr,  β) να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα και γ) να καλέσει στον ραδιοφωνικό σταθμό ώστε να λάβει συμμετοχή.

Συνολικά θα αναδειχθούν δώδεκα (12) νικητές, επτά (7) νικητές στο sport24.gr καθώς και πέντε (5) επιπλέον νικητές στο ραδιοφωνικό σταθμό sport24.

6] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Προγράμματος ενώ θα έχει κανείς δικαίωμα νίκης εφόσον υπάρχει η συνέναιση των κηδεμόνων, ενώ παράλληλα αποκλείεται η συμμετοχή στην περίπτωση που κανείς προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο (έναντι Δημόσιας ή Διοικητικήςή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής,θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιουπροσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιονδήποτεάλλο τρόπο απρεπή.

7] Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί από τις Εταιρείες σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.

8] Οι εταιρίες θα επικοινωνήσουν με τους νικητές προκειμένου να εξετάσουν πως πλειρούνται στο ακέραιο οι όροι και οι προυποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. Κατόπιν, θα ανακοινωθούν στο sport24.gr καθώς και στο ραδιοφωνικό σταθμό sport24 καθώς και μέσω της σελίδας της Euro Sports Football Activities στο Facebook.

Πιο συγκεκριμένα, οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων Όρων.

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

(δ) Χωρίς παρουσίαση τηςταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του Δώρου.

Οι Εταιρείες  σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων.

9] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος,εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα του sport24.gr καθώς και μέσω της σελίδας του ραδιοφωνικού σταθμού sport24. Η Διοργανώτρια  δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

10] Μετά την εκπνοήτης διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση των εταιριών παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

11] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα,ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιρειών.

12] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τουςτεχνικά μέσα. Οι εταιρείες «EURO SPORTS FOOTBALL ACTIVITIES.»   και «24MEDIA» δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή(server) και τις τεχνικέςκαι λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. 

13] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Εταιρειών.

14] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τιςανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας  καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με την προωθητική ενέργεια. Για τον σκοπό αυτό, η Διοργανώτρια  θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της προωθητικής ενέργειας. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση του Δώρου, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θακαταστρέφονται. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, ή καιαντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία τωνστοιχείων του βάσει του άρθρου 13 τουΝ. 2472/97 

15] Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των «EURO SPORTS FOOTBALL ACTIVITIES»   και «24MEDIA»   ήτρίτων η «EURO SPORTS FOOTBALL ACTIVITIES»  δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

16]  Η «EURO SPORTS FOOTBALL ACTIVITIS.» και η «24MEDIA» δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτενικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου  ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχουν  ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του  νικητή.  Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «EURO SPORTS FOOTBALL ACTIVITIES» και της «24MEDIA» παύει να υφίσταται. Οι Εταιρείες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. O νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκύψει  και σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με το Δώρο.

17] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

 
SHARE

BEST OF NETWORK

Οι Ελληνίδες που έχουν αναδείξει το μπικίνι & τατού σε τέχνη

Γιατί τι νόημα έχει να 'στολίζεις' το σώμα σου με ωραίες 'ζωγραφιές' αν δεν ξέρεις πως να τις αναδείξεις με το σωστό μπικίνι.

Game of Thrones: 9 εξελίξεις που θα συμβούν 100% στον 8ο κύκλο

Κοιτάμε χωρίς φόβο και πάθος στην αιματοβαμμένη, κρυστάλλινη σφαίρα του 'Game of Thrones'.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ SPORT24