Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Δεοντολογίας

Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Δεοντολογίας

Το Sport24.gr παρουσιάζει πως θα εξελιχθεί η διαδικασία των 7 ποινικά διωκόμενων παραγόντων της ΕΠΟ. Το ερευνητικό, το δικαστικό τμήμα, η επιστροφή των τροπαίων.

Η συμφωνίας Πολιτείας - FIFA προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αλλαγή του κώδικα δεοντολογίας της ΕΠΟ και εναρμόνιση του με τον κώδικα ηθικής της FIFA και την παραπομπή των εφτά ποινικά διωκόμενων παραγόντων της ΕΠΟ στην υπόθεση της «εγκληματικής οργάνωσης» στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας μέχρι τις 4 Μαΐου.

Το Sport24.gr παρουσιάζει την λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας που επικυρώθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΟ στις 25 Ιουνίου 2015 και ποια θα είναι τα 12 βήματα θα ακολουθήσει, διαδικασία - αν μη τι άλλο - χρονοβόρα μέχρι να βγουν οι αποφάσεις. Αν βγουν, γιατί οι τακτικοί δικαστές της Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να θέσουν την υπόθεση και στο αρχείο.

Το περιβόητο άρθρο 3.

Η διάταξη για την οποία έχει γίνει όλος ο θόρυβος είναι το άρθρο 3. Εκεί σημειώνεται ότι: «Ο παρών Κώδικας θα εφαρμόζεται για παραπτώματα που διαπράχθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος του (σ.σ. το καλοκαίρι του 2015). Κατ' εξαίρεση δύναται να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του παρόντος κώδικα σε παραπτώματα και συμπεριφορές που παρουσιάστηκαν σε προγενέστερο χρόνο και κατ' απώτερο διάστημα μέχρι ένα έτος πριν από την έναρξης ισχύος του (σ.σ. μέχρι τον Ιούνιο του 2014 δηλαδή), εφόσον για το παράπτωμα ή την συμπεριφορά αυτή δεν έχει κληθεί και δεν έχει ελεγχθεί το συγκεκριμένο πρόσωπο από κανένα άλλο αρμόδιο αθλητικό όργανο και τούτο μόνο στην περίπτωση που κατά τον χρόνο αυτόν η πράξη ή παράλειψη του προσώπου αποτελούσε πειθαρχικό αδίκημα προβλεπόμενο και τιμωρούμενο από τους τότε εν ισχύ κανονισμούς και ιδίως τον πειθαρχικό κώδικα».

Η FIFA ανάμεσα σε όλα τα άλλα, θα βρει τον τρόπο για να απαλειφθεί η συγκεκριμένη παράγραφος που αποτελεί... ελληνική πατέντα, καθώς δεν υπάρχει πουθενά στον κώδικα ηθικής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Παράγραφος που είχε δέσει τα χέρια των δικαστών της Επιτροπής Δεοντολογίας καθώς τα περισσότερα αδικήματα, είτε στην «εγκληματική οργάνωση», είτε στην «κάρτα υγείας», είτε στο «koriopolis» είναι εκτός. χρονικών ορίων.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής

Τι αρμοδιότητες όμως έχει η Επιτροπή Δεοντολογίας;

Η απάντηση στο άρθρο 27, παράγραφος 5. «Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει την αρμοδιότητα να κρίνει την συμπεριφορά όλων των προσώπων που δεσμεύονται από τον παρόντα κώδικα όταν εκτελούν τα καθήκοντα τους». Αλλά και στην παράγραφο 6. «Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει την αρμοδιότητα να διερευνά και να κρίνει την συμπεριφορά όλων των προσώπων που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα, ακόμη και αν αυτή δεν αφορά πράξη που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφόσον μια τέτοια συμπεριφορά είναι πιθανόν να βλάψει σοβαρά την ακεραιότητα, εικόνα ή υπόληψη της Ε.Π.Ο».

Στην παράγραφο 7 σημειώνεται ότι. «Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει δικαιοδοσία να ερευνά και να κρίνει την συμπεριφορά όλων των προσώπων που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα εφόσον η υπόθεση στην οποία βασίζεται η φερόμενη παράβαση δεν έχει διεθνείς διαστάσεις (επηρεάζει διάφορες ομοσπονδίες) και κρίνεται σε επίπεδο της ομοσπονδίας».

Όσον αφορά τις προβλεπόμενες ποινές, σύμφωνα με το άρθρο 6 προβλέπεται μέχρι και επιστροφή τροπαίων!

Αναλυτικά:

1. προειδοποίηση,

2. επίπληξη,

3. χρηματικό πρόστιμο,

4. επιστροφή των τροπαίων,

5. αγωνιστικός αποκλεισμός,

6. απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια και/ή στον πάγκο των αναπληρωματικών,

7. απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο,

8. απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο.

Τα δύο τμήματα

Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από δύο τμήματα: το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ και το ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ.

«Το ερευνητικό τμήμα θα λειτουργεί με μονομελή σύνθεση, ενώ το δικαστικό με τριμελή απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και δύο μέλη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι αρμόδιος να αναθέτει κατά την κρίση του σε κάποιο από τα μέλη της Επιτροπής ερευνητικά καθήκοντα τοποθετώντας τον στο οικείο τμήμα, είτε για συγκεκριμένη υπόθεση είτε για ορισμένο χρονικό διάστημα», τονίζει το άρθρο 30.

Σύμφωνα με το επίσημο site της Ομοσπονδίας η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από τους εξής τακτικούς δικαστές, όπως αυτό προβλέπεται στον νόμο 4326/2015. Οι δικαστές της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι οι:

1. Ιωαννίδου Γλυκερία - Λουίζα, Πρόεδρος

2. Χαριάτης Μιχαήλ, Αναπληρωτής πρόεδρος

3. Δραγατσίκη Στέλλα, μέλος

4. Καρακώστα Βασιλική, μέλος

5. Νικητόπουλος Δημήτριος, μέλος.

Το ερευνητικό τμήμα:

Βήμα 1: Σύμφωνα με το άρθρο 28 «Το ερευνητικό τμήμα θα διερευνά δυνητικές παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Κώδικα είτε κατόπιν άσκησης δίωξης από το αρμόδιο για την άσκησης πειθαρχικής δίωξης όργανο της Ε.Π.Ο. (των ποδοσφαιρικών εισαγγελέων δηλαδή), είτε αυτεπάγγελτα κατά την πλήρη και ανεξάρτητη διακριτική του ευχέρεια. Επίσης θα είναι αρμόδιο για να διερευνά αναφορές σχετικά με δυνητική χειραγώγηση αγώνων που αποστέλλονται στην Ε.Π.Ο. από κάθε διεθνή ή ημεδαπό αρμόδιο φορέα (οι φάκελοι της Sportradar που συνεργάζεται με την UEFA)». Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι η διερεύνηση, η οποία μάλιστα μπορεί να τελειώσει πρόωρα καθώς όπως αναφέρεται στο άρθρο 28... “Εφόσον το ερευνητικό τμήμα θεωρεί ότι εκ πρώτης όψεως δεν υφίσταται ζήτημα, μπορεί να κλείσει μία υπόθεση και να την θέσει στο αρχείο χωρίς να την παραπέμψει στο δικαστικό τμήμα”. Μπορεί δηλαδή να θέσει μια υπόθεση στο αρχείο χωρίς να καλέσει καν τους κατηγορούμενους σε απολογία, όπως γίνεται αντιληπτό παρακάτω.

Ακολουθούν τα εξής βήματα σύμφωνα με το άρθρο 57.

Βήμα 2. Εφόσον από τα έγγραφα που υποβλήθηκαν μαζί με την αναφορά ή την καταγγελία ή από την προκαταρκτική διερεύνηση βρεθεί ότι εκ πρώτης όψεως στηρίζεται μια υπόθεση, το μέλος του ερευνητικού τμήματος θα εκκινεί την διαδικασία διερεύνησης. Η εκκίνηση της διαδικασίας θα έγκειται στην απόλυτη κρίση του, χωρίς να είναι απαραίτητο να δίδεται αιτιολόγηση για την εκκίνηση ή μη αυτής. Η απόφασή του δεν επιτρέπεται να προσβληθεί.

Βήμα 3. Οι διάδικοι θα ειδοποιούνται σχετικά με την εκκίνηση των διερευνητικών διαδικασιών και την ενδεχόμενη παράβαση κανόνων.

Βήμα 4. Το μέλος του ερευνητικού τμήματος θα καθοδηγεί τις διερευνητικές διαδικασίες αυτοπροσώπως ως επικεφαλής της έρευνας. Θα διερευνά την υπόθεση μέσω γραπτών ερωτημάτων και γραπτών ή προφορικών ερωτήσεων προς τους διαδίκους και τους μάρτυρες. Μπορεί επίσης να λάβει περαιτέρω ερευνητικά μέτρα, ιδιαίτερα δε, μπορεί να προβεί στην επαλήθευση της γνησιότητας των εγγράφων που αφορούν στην έρευνα μέσω ενόρκων καταθέσεων, ή λοιπών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι αν δεν υπάρξει συνεργασία από τους διαδίκους το μέλος του ερευνητικού τμήματος τους προειδοποιεί και στην συνέχεια μπορεί να επιβάλει πειθαρχικές ποινές.

Βήμα 5. Εφόσον ο επικεφαλής της έρευνας θεωρήσει ότι η έρευνα είναι επαρκής, θα ενημερώνει τους  διαδίκους ότι οι διαδικασίες της διερεύνησης έχουν ολοκληρωθεί και ότι η τελική έκθεση, μαζί με  τον φάκελο της έρευνας, θα παραπεμφθούν στο δικαστικό τμήμα.

Το άρθρο 59, αναφέρει ότι: «η τελική έκθεση θα περιέχει όλα τα γεγονότα και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και θα επισημαίνει την ενδεχόμενη παράβαση κανόνων, μαζί με μια εισήγηση απευθυνόμενη προς το δικαστικό τμήμα για την λήψη των κατάλληλων πειθαρχικών μέτρων».

Σημειώνεται ότι η υπόθεση μπορεί να επιστραφεί από το δικαστικό στο ερευνητικό τμήμα «με την οδηγία να συμπληρώσει την έρευνα και/ή να προβεί σε προσθήκες στην τελική έκθεση».

Το δικαστικό τμήμα

Στην συνέχεια αναλαμβάνει την υπόθεση το δικαστικό τμήμα το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 60, ακολουθεί τα εξής βήματα.

Βήμα 1. Το δικαστικό τμήμα θα εξετάζει την τελική έκθεση και τους φακέλους της έρευνας.

Βήμα 2. Εφόσον το δικαστικό τμήμα θεωρεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι επαρκή προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία, δύναται να θέσει την υπόθεση στο αρχείο ή αν κρίνει ότι απαιτείται,  δύναται να επιστρέψει τον φάκελο στο ερευνητικό τμήμα για τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτού ή δύναται να προχωρήσει σε περαιτέρω έρευνες. Εφόσον το δικαστικό τμήμα θεωρεί ότι η τελική έκθεση είναι πλήρης, θα προχωρά στην περαιτέρω δικαστική διαδικασία.

Βήμα 3. Σε περίπτωση που το δικαστικό τμήμα αποφασίσει να προχωρήσει στην δικαστική διαδικασία, θα κοινοποιεί την τελική έκθεση στους διαδίκους και θα τους ορίζει προθεσμία για να καταθέσουν έγγραφα υπομνήματα με τις θέσεις τους και μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που τις υποστηρίζουν, όπως και να υποδείξουν μάρτυρες που τυχόν θέλουν να εξετασθούν κατά την ακροαματική διαδικασία. Οι διάδικοι θα έχουν δικαίωμα να λάβουν πλήρη αντίγραφο του φακέλου.

Βήμα 4. Το δικαστικό τμήμα της Επιτροπής δεοντολογίας, αφού εξετάσει τα υποβληθέντα υπομνήματα και τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισαν οι διάδικοι, θα αποφασίζει για την θέση της υποθέσεως στο αρχείο ή για την περαιτέρω πρόοδο αυτής και την διεξαγωγή μίας δίκης.

Βήμα 5. Εφόσον απορριφθούν οι ισχυρισμοί τους ή κριθεί ότι επιβάλλεται περαιτέρω διερεύνηση αυτών στο ακροατήριο, οι διάδικοι θα ενημερώνονται, με την κοινοποίηση μίας συνοπτικής απόφασης που δεν επιτρέπεται να προσβληθεί, ταυτόχρονα με την κλήση τους για την συζήτηση της υπόθεσης σε συγκεκριμένη ημερομηνία ενώπιον της Επιτροπής.

Η κατάθεση

Η απόδειξη θα στηρίζεται κυρίως στα έγγραφα και στα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου. Η προφορική κατάθεση μαρτύρων στο ακροατήριο θα αποτελεί επικουρικό μέσο απόδειξης. Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης των διαδίκων, το δικαστικό τμήμα δύναται να αποφασίσει την εξέταση μαρτύρων σημειώνεται στο άρθρο 64.

Στο άρθρο 65 περιγράφεται η κατάθεση των διαδίκων και των κατηγορούμενων.

Βήμα 6. Ο πρόεδρος του δικαστικού τμήματος θα διευθύνει την ακροαματική διαδικασία και θα παρουσιάζει συνοπτικά την υπόθεση. Οι διάδικοι θα λαμβάνουν τον λόγο και θα τοποθετούνται επί των κατηγοριών. Ο πρόεδρος θα αποφαίνεται ως προς την σειρά των μαρτυρικών καταθέσεων. Μόλις ολοκληρωθεί η ενδεχόμενη εξέταση των μαρτύρων, ο πρόεδρος του δικαστικού τμήματος θα δίνει ξανά τον λόγο στο πρόσωπο εις βάρος του οποίου διεξάγεται η διαδικασία, για την τελική του (τοποθέτηση) απολογία.

Βήμα 7. Μετά την ακροαματική διαδικασία, το δικαστικό τμήμα θα αποσύρεται για μυστική διάσκεψη, προκειμένου να εκδώσει την απόφασή του. Η διάσκεψη για την έκδοση της απόφασης θα γίνεται υπό την διεύθυνση του προέδρου, χωρίς διακοπή, σε μία συνεδρίαση, εκτός εάν υφίστανται έκτακτες περιστάσεις.

Με πλειοψηφία, έφεση και αναψηλάφηση

«Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από την πλειοψηφία των μελών που παρίστανται» αναφέρει το άρθρο 67 και διευκρινίζει ότι «Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από την πλειοψηφία των μελών που παρίστανται. Κάθε μέλος που παρίσταται έχει μία ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος θα έχει την υπερισχύουσα ψήφο».

Η απόφαση είναι εφέσιμη εντός πέντε ημερών στην δευτεροβάθμια επιτροπή της ΕΠΟ (επιτροπή εφέσεων) είτε από τους κατηγορούμενους, είτε από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα εκτός και αν οι ποινές είναι: 1. προειδοποίηση, 2. επίπληξη, 3. αποκλεισμός για λιγότερους από τρεις αγώνες ή μέχρι δύο μήνες, 4. πρόστιμο μικρότερο των 5.000 ευρώ.

Το ερευνητικό τμήμα δε, μπορεί να «ανοίξει» πάλι μία υπόθεση για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση «εφόσον ένας διάδικος ανακαλύψει νέα γεγονότα ή αποδείξεις τα οποία, παρά την διενεργηθείσα έρευνα, δεν θα μπορούσαν να είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα και η παρουσία των οποίων θα είχε ως αποτέλεσμα μια πιο ευνοϊκή απόφαση».

Photo Credits: Action Images

 
SHARE

BEST OF NETWORK

Έχουμε φρικάρει με τις πρώτες φωτογραφίες της She-Ra του Netflix

To 'She-Ra and the Princesses of Power' θα στριμάρει από τις 16 Νοεμβρίου στο Netflix. H σειρά πρόκειται για reboot της αγαπημένης She-Ra των 80s που εμείς βλέπαμε σε κανάλια β' κατηγορίας στα 90s. Απόλαυσε τη 'She-Ra' και ακόμα περισσότερο πρωτότυπο περιεχόμενο του Νetflix, με τη WIND VISION.

Κανένας δεν έχει ζήσει τόσο αρχοντικά όσο ο Bill Murray

Έτσι κι αλλιώς, κανένας δεν πρόκειται να τις πιστέψει.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ SPORT24