ΕΠΟ

Σε live streaming η Γ.Σ. της ΕΠΟ, ποια είναι η θεματολογία

ΕΠΟ

Σε live streaming η Γ.Σ. της ΕΠΟ, ποια είναι η θεματολογία

Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα καλυφθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων μελών της ΕΠΟ (24/6, 10:00). Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι προτάσεις των Ενώσεων

Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα καλυφθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 24/6/2016 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η live streaming κάλυψη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα γίνει για πρώτη φορά και θα προβληθεί από την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση χωρίς παρουσία δημοσιογράφων στην αίθουσα. Άλλη μια φορά δεν είχαν δώσει το παρών δημοσιογράφοι και ήταν σε έκτακτη Γ.Σ. για την ΕΠΣ Ηρακλείου και την ΕΠΣ Θεσσαλίας το 2013 με θέμα τα τακτικά δικαστήρια, όμως σε απολογιστική Γ.Σ. δεν έχει συμβεί ξανά.

Αυτό σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι που θα βρίσκονται σε άλλη αίθουσα, θα βλέπουν μόνο αυτά που θα παρουσιάζει το Live Streaming της Ομοσπονδίας και δεν θα βρίσκονται μέσα στον ίδιο χώρο, άρα δεν θα έχουν και απευθείας επαφές και πηγαδάκια με τα μέλη των Ενώσεων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. ∆ήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Π.Ο. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση, έχει συγκληθεί και συσταθεί σύµφωνα µε το Καταστατικό της Ε.Π.Ο.

2. Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των Μελών της Ε.Π.Ο. και έλεγχος απαρτίας.

3. Οµιλία του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.

4. Έγκριση της ηµερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Ε.Π.Ο. της 24.6.2016

5. Ορισµός τριών (3) µελών της για τον έλεγχο των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

6. Ορισµός τριών (3) ψηφολεκτών.

7. Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Αυγούστου 2015

8. Έκθεση και έγκριση πεπραγµένων Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. της περιόδου από 1.6.2015 έως και 31.5.2016.

9. Παρουσίαση του ενοποιηµένου και αναθεωρηµένου Ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης, της περιόδου από 1.1.2015 έως και 31.12.2015.

10. Έγκριση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της περιόδου από 1.1.2015 έως και 31.12.2015.

11. Έγκριση προϋπολογισµού της περιόδου από 1.1.2017 έως και 31.12.2017.

12. Ψήφιση προτάσεων για τροποποίηση του Καταστατικού, του Κανονισµού που διέπει την εφαρµογή του Καταστατικού και τις πάγιες διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης.

13. Ορισµός ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για την περίοδο από 1.1.2016 έως και 31.12.2016. 14. Αναγνώριση νέων Μελών της Ε.Π.Ο.

Οι προτάσεις των Ενώσεων

Ε.Π.Σ. ΗΛΕΙΑΣ

Άρθρο 63 παρ. 2

«Η Επιτροπή Δεοντολογίας, μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό, στον Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. και στον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο., σε Αξιωματούχους και Ποδοσφαιριστές των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων (Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών), στους διαμεσολαβητές αγώνων και ποδοσφαιριστών, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα εμπλέκεται στα ως άνω πρωταθλήματα».

Ε.Π.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Οργάνωση και λειτουργία Ποδοσφαιρικών Ενώσεων

Άρθρο 3: Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά την παρ. 1, να προστεθεί παρ. 1α, που να αναφέρει ότι τα διοικητικά Συμβούλια όλων των Ενώσεων μελών της ΕΠΟ εκλέγονται με το αυτό εκλογικό σύστημα, που επιβάλλεται με άμεση τροποποίηση των Καταστατικών τους και με υπόδειξη του εκλογικού συστήματος από την ΕΠΟ.

Αιτιολογία: Μετά την τροποποίηση των Καταστατικών των Ενώσεων και την εναρμόνισή τους με αυτό της Ομοσπονδίας, δεν είχε προβλεφθεί το εκλογικό σύστημα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την εκλογή των Δ.Σ. των Ενώσεων, με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται διάφορα εκλογικά συστήματα στις ΕΠΣ ανά την Ελλάδα, τα οποία δίνουν λαβή για «ψιθύρους», «υπονοούμενα» και για προσπάθειες «καθοδήγησης» του εκλογικού σώματος. Θα πρέπει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και η Γενική Συνέλευση αυτής, να αποφασίσουν και να επιβάλλουν ενιαίο εκλογικό σύστημα για την εκλογή των Δ.Σ. των Ενώσεων.

Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Άρθρο 9 παρ. 2Α . ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Για την εκλογή του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής κάθε Ένωση – Μέλος, μπορεί να υποδεικνύει έναν (1) υποψήφιο. Για την ανακήρυξη, ως υποψήφιου προέδρου, απαιτείται υπόδειξη από δύο (2) τουλάχιστον Ενώσεις.

Αιτιολογία: Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να στερεί τη δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα παράγοντες ικανοί, επειδή, ενδεχομένως, δεν εξασφάλισαν υπόδειξη από μεγάλο αριθμό Ενώσεων.

Άρθρο 22. Εκπρόσωποι και ψήφοι Στο τέλος του άρθρου, να προστεθεί παράγραφος 6. Στις Γενικές Συνελεύσεις Αρχαιρεσιών της Ε.Π.Ο., δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής όλων των Ενώσεων.

Αιτιολογία: Ειδικά και μόνο για τις Γενικές Συνελεύσεις Αρχαιρεσιών της Ε.Π.Ο., δικαίωμα ψήφου να έχουν όλα τα μέλη των Εκτελεστικών Επιτροπών των Ενώσεων και όχι μόνο τα τρία (3) μέλη της Ε.Ε. της κάθε Ένωσης. Όπως, δηλαδή, ψηφίζουν όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Superleague. Έτσι, το σύνολο των αντιπροσώπων θα ανέρχεται σε 600 περίπου άτομα, (55 Ε.Π.Σ. Χ 11 μέλη), που έχουν εκλεγεί από τους αντιπροσώπους των σωματείων όλων των Ενώσεων.

Photo Credits: Action Images

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ΛΟΓΟΜΑΧΙΑ ΓΚΙΡΤΖΙΚΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Δεν αλλάζει απόφαση η ΕΠΟ για τον αποκλεισμό των δημοσιογράφων

 
SHARE

BEST OF NETWORK

Η Lorena Medina είναι η γυμνή θεά της διπλανής πόρτας

Τώρα το μόνο που μένει είναι να εντοπίσουμε αυτή την πόρτα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ SPORT24