ΕΠΟ

Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΠΟ

Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΠΟ

Τι προβλέπει, τα προσωρινά μέτρα και τι ισχύει πλέον για τους κατηγορούμενους της "εγκληματικής οργάνωσης" και της "κάρτας υγείας".

Με την τελική του μορφή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας που έπειτα από πολλές διαβουλεύσεις και τελεσίγραφο της FIFA για ορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής στην Ομοσπονδία, εναρμονίστηκε με αυτόν της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και, μεταξύ άλλων, προβλέπει προσωρινά μέτρα όπως π.χ. πειθαρχικές κυρώσεις «εφόσον φαίνεται να υφίσταται παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας και δεν πρόκειται να ληφθεί έγκαιρα απόφαση επί της ουσίας».

Τα προσωρινά μέτρα θα είναι για διάστημα 60+30 ημερών ενώ o κώδικας ηθικής της FIFA προβλέπει για διάστημα 90+45 ημερών.

Με δεδομένο λοιπόν:

1. ότι στο άρθρο «1» του αναφέρεται ότι… «θα εφαρμόζεται επί συμπεριφορών που βλάπτουν την ακεραιότητα  και τη φήμη του ποδοσφαίρου και ιδίως σε συμπεριφορές παράνομες, ανήθικες και  αντιδεοντολογικές. Ο κώδικας εστιάζεται στην γενικότερη συμπεριφορά εντός του οργανωμένου ποδοσφαίρου που μπορεί να έχει ελάχιστη ή και καμία σχέση με τις ενέργειες εντός των αγωνιστικών χώρων» και

2.  την αλλαγή που έγινε στο άρθρο «3» στο οποίο πλέον τονίζεται ότι… «ο κώδικας αυτός θα εφαρμόζεται σε συμπεριφορές ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσής τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προηγήθηκαν της ψήφισης των κανόνων του κώδικα», η πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Γλυκερία Λουίζα Ιωαννίδου μπορεί να επιβάλει την ποινή της «απαγόρευσης συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο» στους εφτά κατηγορούμενους της ΕΠΟ στην «εγκληματική οργάνωση» (Προύντζος, Παπακωνσταντίνου, Παπανικολάου, Υφαντής, Σπάθας, Γιάχος, Δημητρόπουλος) και στους 22 κατηγορούμενους της «κάρτας υγείας» από την ΕΠΟ (πρώην και νυν) μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Γκιρτζίκης.

Αναλυτικά στον Κώδικα Δεοντολογίας αναφέρονται τα εξής για τα προσωρινά μέτρα:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 78: ‘Όροι και αρμοδιότητα

1. Ο πρόεδρος του δικαστικού τμήματος μπορεί να διατάξει προσωρινά μέτρα για να αποτρέψει την απόκρυψη στοιχείων που θα θεμελίωναν την αλήθεια.

2. Κατόπιν αιτήματος από μέλος του Ερευνητικού τμήματος ο πρόεδρος του δικαστικού τμήματος μπορεί να λάβει προσωρινά μέτρα (π.χ. να επιβάλει προσωρινά πειθαρχικές κυρώσεις)

3. Ο Πρόεδρος του δικαστικού τμήματος μπορεί να αναθέσει τη λήψη απόφασης για το προσωρινά μέτρα σε μέλος του δικαστικού τμήματος.

Άρθρο 79: Διαδικασία λήψης προσωρινών μέτρων

1. Ο Πρόεδρος του δικαστικού τμήματος μπορεί να καλέσει τα μέρη σε ακρόαση μετά από σύντομη κλήτευση τους ή να τους θέσει σύντομη προθεσμία για την υποβολή υπομνήματος.

2. Ο Πρόεδρος του δικαστικού τμήματος μπορεί να λάβει απόφαση βασιζόμενος στα στοιχεία του φακέλου που έχει στη διάθεση του και χωρίς προηγούμενη ακρόαση των διαδίκων, οπότε οι διάδικοι θα κληθούν σε ακρόαση ή σε υποβολή έγγραφου υπομνήματος μετά την έκδοση της απόφασης. Μετά την ακρόαση των διαδίκων ο πρόεδρος του δικαστικού τμήματος μπορεί να επικυρώσει, ανακαλέσει ή τροποποιήσει την απόφασή του.

3. Η απόφαση θα περιέχει διάταξη για τα έξοδα

Άρθρο 80: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Τα προσωρινά μέτρα ισχύουν για χρονικό διάστημα έως 60 ημέρες. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες η διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων θα παρατείνεται με απόφαση του προέδρου της επιτροπής για επιπλέον χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

2. Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων θα λαμβάνεται υπόψη στην έκδοση της τελικής απόφασης

Άρθρο 81: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

1. Η έφεση κατά απόφασης λήψης προσωρινών μέτρων θα υποβάλλεται προς τον πρόεδρο της επιτροπής εφέσεων.

2. Η προθεσμία για την υποβολή εφέσεως είναι δύο ημέρες και εκκινεί από την κοινοποίηση της απόφασης

3. Αντίγραφο του εφετηρίου θα υποβάλλεται άμεσα στην ΕΠΟ με τηλεομοιοτυπία εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.

4. Η άσκηση της έφεσης δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ο νέος κώδικας Δεοντολογίας εδώ

http://www.epo.gr/media/files/KATASTATIKO_KANONISMOI/HFFCodeofEthics_2016.pdf

 
SHARE

BEST OF NETWORK

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ SPORT24